ABS Kjøreskole A/S

Strykstatistikk på teoridelen siste tre år for ABS Kjøreskole A/S.

Årstall Godkjente elever Ikke godkjente elever Samlet
  Antall elever Strykprosent Antall elever Strykprosent strykprosent
1997 0 0 % 134 31 % 31 %
1998 16 13 % 115 29 % 27 %
1999 19 16 % 65 31 % 27 %

Her finner du tilsvarende opplysninger for kjøredelen på denne skolen.