ABC Trafikkinstitutt

Strykstatistikk siste tre år for ABC Trafikkinstitutt. Ideellt bør de fleste elevene være godkjent av trafikkskolen før de går opp til førerprøven, og strykprosenten til de godkjente elevene bør være nærmest mulig lik null.

Årstall Godkjente elever Ikke godkjente elever Samlet
  Antall elever Strykprosent Antall elever Strykprosent strykprosent
1997 0 0 % 230 49 % 49 %
1998 7 14 % 101 58 % 56 %
1999 3 33 % 123 57 % 56 %