ABC Trafikkinstitutt

Strykstatistikk på teoridelen siste tre år for ABC Trafikkinstitutt.

Årstall Godkjente elever Ikke godkjente elever Samlet
  Antall elever Strykprosent Antall elever Strykprosent strykprosent
1997 0 0 % 230 46 % 46 %
1998 0 0 % 136 49 % 49 %
1999 0 0 % 108 47 % 47 %

Her finner du tilsvarende opplysninger for kjøredelen på denne skolen.