Å låne en utenlandsregistrert bil

Det kan kanskje synes problemfritt for deg at du låner bilen til dine tyske slektninger som er på besøk i Norge, eller at du kan låne bort din norskregistrerte bil til dem når du er på besøk i deres hjemland. Men gjør du dette uten å tenke, kan det lett bli dyrt.

Det er spesielt et par ting det kan være begrensninger på og som du bør sjekke nøye hvis du skal låne en utenlandsk-registrert bil og kjøre i Norge, eller hvis du skal låne bort din norskregistrerte bil til venner i utlandet. Det første du bør sjekke er hvorvidt og i hvilken grad tollvesenet i det gjeldende land setter begrensninger for de ovennevnte scenario, og det andre du bør sjekke er hvordan forsikringen din stiller seg til dette.

Norge nekter deg

I Norge er det strengt forbudt for en nordmann å kjøre så mye som en meter på norsk jord med et utenlandsregistrert kjøretøy. Denne regelen gjelder selv om du bare låner en tysk tantes bil en liten tur rundt parken. Hvis imidlertid den utenlandske bileieren, eller en annen berettiget person også sitter i bilen, og han/hun har gyldig førerkort, kan du selvfølgelig utmerket godt kjøre bilen. Men du kan altså ikke legge ut på tur i en bil med utenlandske skilter alene.

Midlertidig innførsel og bruk

Dette strenge regelverket er en konsekvens av toll- og avgiftslovgivningen, som regulerer blant annet midlertidig innførsel og bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge. Det finnes selvsagt unntak fra denne hovedregelen, som for eksempel for mennesker som kun har midlertidig opphold i Norge, eller som har familiebosted i et annet land. Du kan også i enkeltstående tilfeller søke Tolldistriktssjefen om spesialtillatelse. De enkelte unntak fra regelen og særskilte bestemmelser kan du få ved å henvende deg til ditt tolldistrikt. Men hovedregelen for personer med fast oppholdssted i Norge er altså klar; du kan kun kjøre et utenlandsregistrert kjøretøy hvis rettmessig person eller eier også sitter i bilen.

Straffen

Hvis du ikke overholder dette regelverket, kan du bli pålagt av Tolldistriktssjefen å betale en engangsavgift pluss toll og merverdiavgift for bilen. Tollvesenet kan også holde tilbake bilen som sikkerhet for avgiftene hvis du blir tatt for ulovlig innførsel eller disponering av bilen.

I utlandet

Skal du på reise nedover Europa i et EU-land, har du i følge EU-reglementet i prinsippet ikke lov til å leie ut --eller låne bort -- bilen din i det landet. Lovteksten rundt dette, og hvor strenge regler de enkelte land på akkurat dette, varierer fra land til land. Hvis det skulle være aktuelt for deg å låne bort din norskregistrerte bil til en slektning som er bosatt i ditt ferieland, bør du kontakte myndighetene i det aktuelle landet for å forsikre deg om hvilke regler de har på dette.

Dersom du skal låne bort bilen din, enten det er til utenlandske slektninger eller til egne nasjonsfrender, og du selv ikke skal være med i bilen, bør du skrive et brev hvor du gir vedkommende fullmakt til å bruke bilen din. Dette bør du gjøre for å unngå at han som låner bilen din skal bli mistenkt for å ha stjålet den, i tilfelle han skulle bli stoppet av politiet.

Husk å sjekke forsikringen

Når du er inneforstått med hvilke begrensninger myndighetene i de enkelte land setter for byttelåning av bil på tvers av landegrensene, må du også huske å sjekke forsikringen på bilen. Er du siker på at den dekker at andre enn du kjører bilen din? Dette bør du vite sikkert før du låner bort bilen din til andre, eller før du låner andres bil. Mange forsikringsselskap gir rimeligere forsikring hvis du begrenser hvor mange brukere av bilen forsikringen skal dekke. For eksempel skiller Aktiv Forsikring mellom 1)enhver rettmessig bruker, 2)kun personer over 23 år, 3)kun to navngitte personer over 23 år. Før du låner ut bilen din bør du sjekke om du har en slik klausul i din forsikring -- har du det, og låner ut bilen til noen som ikke står oppført på forsikringen din, kan det bli dyrt.