90 prosent var for ruset

Populært medikament gjør brukerne for ruset til å kjøre.

Populære sovemedisiner som Stilnoct og Imovane kan gi utslag ved klinisk legeundersøkelse. Foto: trafalgartraders.com
Populære sovemedisiner som Stilnoct og Imovane kan gi utslag ved klinisk legeundersøkelse. Foto: trafalgartraders.comVis mer

En fersk studie fra Folkehelseinstituttet viser en positiv sammenheng mellom mengden av sovemidlet zopiklon i blodet og sjansen for å bli bedømt som påvirket ved klinisk legeundersøkelse.

Studien inkluderte også bilførere der det kun var påvist alkohol i blodprøven, skriver Folkehelseinstituttet.no .

Les også: Slik dør nordmenn i trafikken

Vanlig som sovemedisin

Stoffene zopiklon og zolpidem er blant annet å finne i vanlig sovemedisin som Imovane® og Stilnoct®, og på verdensbasis brukes disse to midlene av mellom 3 og 7 prosent av den voksne befolkningen.

Tall fra Reseptregisteret viser at sovemidlet Zopiklon brukes av ca 300.000 nordmenn (2007).

Les også: Spørsmålet du ikke vil ha

Studien baserte seg på undersøkelser fra anomymisert materiale der de sammenlignet innsendte blodprøver og resultater fra undersøkelsen mellom januar 2000 og desember 2007. Deretter ble den samme undersøkelsen gjort med en tilsvarende gruppe bilsjåfører som hadde alkohol i blodet.

Mye sovemedisin gir utslag

Resultatene viste at andelen sjåfører som ble vurdert som påvirket, var høyere desto mer av stoffet zopiklon de hadde i blodet. Det samme gjaldt ikke stoffet zolpidem. Og som forventet var det en signifikant sammenheng mellom andelen påvirkede sjåfører og hvor mye alkohol de hadde i blodet.

Les også: - Kvinner best i trafikken

- Den kliniske undersøkelsen som brukes ved mistanke om påvirket bilkjøring er mest sensitiv for alkoholpåvirkning, og mindre sensitiv for andre stoffer enn alkohol, forklarer Gustavsen. - Andre typer ruspåvirkning blir dermed ikke nødvendigvis oppdaget ved denne undersøkelsen. Noe som kan forklare at vi ikke fant noen positiv sammenheng for zolpidem. En annen årsak kan være at det var få sjåfører i vårt materiale, særlig var det få i gruppen med lave konsentrasjoner, sier han.

Mange misbrukere

Ifølge Gustavsen vil stoffene Zopiklon og zolpidem som tas i moderate mengder før sengetd, normalt være ute av kroppen neste morgen. Men det finnes unntak, i likhet med andre søvnfremkallende legemidler, kan også disse misbrukes.

Les også: Krasjer etter bruk av sovepiller

- Over 90 prosent av sjåførene som ble inkludert i studien på grunn av zopiklon- / zolpidem-bruk, hadde høyere konsentrasjoner av stoffene i blodet enn det man ville forvente ved vanlig bruk av sovemedisin før sengetid, avslutter Gustavsen.

- Dette kan være viktige opplysninger når det gjelder bruk av beroligende eller søvnfremkallende legemidler i trafikken, på lik linje som de reglene vi har for alkohol i dag, sier overlege Ingebjørg Gustavsen i Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning til Folkehelseinstituttet.