<strong>UTSATT:</strong> Norske veier utsettes for store klimapåkjenninger. Så er 360 mil med ny asfalt nok per år? Foto: Colourbox.com
UTSATT: Norske veier utsettes for store klimapåkjenninger. Så er 360 mil med ny asfalt nok per år? Foto: Colourbox.comVis mer

358 mil ny asfalt før vinteren

I år får en strekning tilsvarende Fredrikstad-Tromsø tur-retur ny asfalt.

Hver tredje meter av stamveiene i Norge hadde dårlig eller svært dårlig veidekke. Det konkluderte Statens vegvesen i fjor. Likevel greide ikke Samferdselsdepartementet å bruke opp midlene som var satt av til vedlikehold av vei og jernbane. Ifølge NRK stod en milliard bevilgede kroner ubrukt når 2010 var over, blant annet grunnet forsinkede prosjekter. Disse midlene var blant annet satt av til jernbanevedlikehold, utbedringer av E6 og rassikringsprosjekter.

Her er noen av veiprosjektene som er forsinket

  • E39 Hjartåberga
  • Rv 13 Øvre Granvin - Voss rense
  • Rv 13 Osberg
  • Rv 70 Oppdølstranda
  • Rv 80 Løding - Vikan
(Kilde: NRK)
Høyresiden mest irritert over dårlige veier

Departementet vil ifølge NRK søke om å få overført rundt 400 millioner kroner til 2011-budsjettet.

Stopp og sov er rådet: Men hvor da?

Fordeling på regioner

Statens vegvesen legger nå ut på anbud asfalteringsarbeider på 960 km riksvei og 2.620 km fylkesveg.

- Det aller meste skal gå til reasfaltering. Men noen steder blir det mer omfattende tiltak, som for eksempel forsterkning av vegfundamentet og oppretting av ujevnheter før asfaltering. Andre steder blir det bare flatelapping for å reparere mindre skader, sier Even Sund fra Statens vegvesen i en melding på etatens nettsider.

Tidligere denne uken omtalte vi at østlendinger betaler langt mer i bompenger enn bilister i andre landsdeler. Det er også her det blir flest nye asfaltkilometer. Totalt 1.184 km vei vil få nytt dekke i øst. 829 km av dette er fylkesvei. Bak følger Sørlandet, med 667 km nytt asfaltdekke, hvorav 533 km kommer på fylkesveier. Nesten like mye i vest, med 626 km totalt og 478 km nytt fylkesveidekke.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Der avstandene er størst, blir det asfaltert nest minst i år. I nord utlyses anbud på 590 km, hvorav 345 km er fylkesvei. Men det betyr også at landsdelen får nest-mest til nytt dekke på riksveiene. Minst tildeles Midt-Norge med 510 km, hvorav 436 kommer på fylkesveinettet.

Ikke bra nok veier

I 2009 la Riksrevisjonen frem en rapport der de var kritiske til drift- og vedlikehold av norske veier. Og selv om det er halvannet år siden, er ting fortsatt ikke bra skal vi tro noen av de som bruker veiene mest.

- Det bevilges ikke nok penger til å holde tritt med den store trafikkveksten. Til slutt vil enkelte veier ikke være kjørbare lenger, sier fylkesleder i Norges Lastebileierforbund i Sør-Trøndelag, Niklaus Haugrønning, til adressa.no.

Dårlige veier i Norge? Ikke sammenlignet med disse landene