3 av 10 kjører uten bilbelte

I gjennomsnitt kjører 29 prosent av bilførerne uten bilbelte, og 24 prosent av barn i bil sitter helt uten sikring. Dette viser ferske registreringer fra Trygg Trafikk.

Registreringene er foretatt i Hordaland, Rogaland og Agderfylkene 9. mai i år. I alt 27.001 bilførere og 3.393 barn i bil er registrert og danner grunnlaget for resultatene.

Beltebruk dårligst i Rogaland

Av de registrerte bilførerne den aktuelle dagen, var det i gjennomsnitt 29 prosent - eller nærmere 3 av 10 - som kjørte bil uten å bruke sikkerhetsbeltet. Aller verst er bilførerne i Rogaland. Der var det kun 66 prosent av bilførerne som brukte belte. I begge Agderfylkene brukte 72 prosent av bilførerne belte, og best ut kom Hordaland med 73 prosent.

Verst i Aust-Agder: Kun 56% av barna sikret

Gjennomsnittlig var 76 prosent av de registrerte barna sikret. Dette er en større andel enn hos bilførerne. Likevel viser tellingene at det i Aust-Agder er en større andel bilførere som bruker bilbelte, enn det er barn. Her var det kun 56 prosent av barna som brukte sikringsutstyr, mot 72 prosent av bilførerne. Betraktelig bedre var det i nabofylket Vest-Agder, hvor 83 prosent av barna var sikret. I Hordaland var 79 prosent av barna sikret, og i Rogaland 77 prosent.

Beltebruk og barnesikring påbudt

I hovedsak er det påbudt å bruke bilbelte under bilkjøring i Norge. Overtredelse av dette påbudet straffes med et gebyr på 750 kroner dersom dette blir oppdaget av de rette myndigheter. Det er lovfestet at barn under fire år i bil skal sikres med spesialtilpasset sikringsutstyr. Dette kan du lese mer om her.

Bruk av bilbelte reduserer sjansene for at bilføreren eller forsetepassasjeren uten belte blir drept i en eventuell ulykke, med 40-50 prosent. For baksetepassasjerer reduseres sjansene for en dødelig utgang på ulykken, med 25 prosent.