29 drept i oktobertrafikken

Oktobertrafikken har tatt livet av 29 mennesker. Dette viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Dette er imidlertid kun foreløpige tall. Siden alle som dør i løpet av november som følge av en trafikkulykke i oktober, skal være med i oktoberstatistikken, vil ikke de absolutte og endelige tallene for oktober være klar før ved månedsskiftet.

Økende

29 mennesker er altså omkommet i oktober i år. I løpet av årets ti første måneder er det 286 mennesker som har mistet livet i trafikkulykker. Dette er 38 flere enn på samme tidspunkt i fjor, hvor tallet var 248 etter årets ti første måneder. Etter ti måneder i 1998 var tallet 295, og i 1997 var det 269 som hadde mistet livet i trafikkulykker i løpet av årets ti første måneder.

I løpet av hele 1999 ble 304 mennesker drept i trafikkulykker i Norge. Det er vel neppe til å unngå at 2000 blir et enda verre ulykkesår enn fjoråret.

Færre ulykker, men mer alvorlige

Antall ulykker har imidlertid gått ned i år, i forhold til i fjor. I løpet av årets ti første måneder, har Statistisk Sentralbyrå registrert 6.727 ulykker. Dette er imidlertid kun ulykker som er innrapportert til Politiet – det reelle tallet ulykkestallet vil dermed være mye høyere. Antall skadde ved disse ulykkene, er 9.257 mennesker i årets ti første måneder – mot 9.622 i for. Dette, sammen med det økte antallet drepte, tyder på at selv om det skjer færre ulykker, så har ulykkene blitt mer alvorlige.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Oslo mest risikofylt

Ikke sjokkerende er det Oslo som er det mest risikofylte fylket du kan ferdes langs veien i – både dersom vi ser på antallet ulykker, og antallet skadde personer. Nest etter Oslo er det Akershus som er risikabelt, med tanke på antall ulykker og personskader. Ser vi på antallet drepte som følge av veitrafikkulykker, er det imidlertid Rogaland som peker seg ut, med 31 drepte hittil i år, mot 21 i Oslo og Vestfold.

Flest bilførere

Det overlegent største antallet av de trafikkdrepte hittil i år, dreier seg om bilførere. Så også i oktober, hvor de 29 hittil registrerte drepte fordeler seg på 16 bilførere, 6 bilpassasjerer, 1 motorsyklist, 1 mopedist, 1 syklist og 4 fotgjengere.