24 prosent dyrere å fortøye?

Til sommeren kan båtplassen din bli avgiftsbelagt med 24 prosent. Men ikke ta sorgen på forskudd – juristene i Finansdepartementet har ikke peiling på hvordan den nye loven de selv har utarbeidet skal tolkes.

Rett før jul ble den såkalte Merverdiavgiftsreformen 2001 vedtatt av Stortinget. Dermed er det bestemt at det blir moms på leie av båtplass fra 1. juli i år. Dette kan bety over 50 millioner kroner i staskassen, ifølge beregninger fra Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF).

- Moms på dugnad

Båtfolket er i harnisk over den nye avgiftsbestemmelsen. Den store majoriteten av norske båtplasser er nemlig tilknyttet lokale båtforeninger som ikke har til formål å tjene penger. I et brev til Finansdepartementet skriver KNBF at driften er basert på medlemskontingent, og at et eventuelt overskudd brukes til utbygging og forbedring av havnen.

- Vi antar at rundt 90 prosent av alle båtplasser i Norge er tilknyttet en båtforening. Disse drives av medlemmene gjennom kontingent og dugnad, sier Jan H. Syvertsen, generalsekretær i KNBF, til DinSide.

- Dette er å momsbelegge frivillig dugnadsinnsats, mener han.

Ingen av juristene i Justisdepartementet eller Skatteetaten DinSide har vært i kontakt med kjente til denne praksisen.

Forvirring

Praksisen er imidlertid ikke uten betydning for de selvsamme jurister. Organisasjoner som ikke driver næring blir nemlig heller ikke rammet av Merverdiavgiftsloven. Dette har ført til total forvirring om hvordan loven skal tolkes: Det eksisterer ingen klar definisjon på hva som er næringsvirksomhet, og det er opp til det lokale fylkesskattekontoret å avgjøre om en båtforening driver slik virksomhet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

En ringerunde til flere sentrale jurister i statsapparatet gjorde oss ikke klokere. Noen velger å definere båtforeninger som avgiftspliktige, andre gjorde det ikke. Felles for alle er imidlertid kravet om å ikke bli sitert.