Har du betalt årsavgiften, bør du nå ha fått denne i posten. Foto: Karoline Brubæk
Har du betalt årsavgiften, bør du nå ha fått denne i posten. Foto: Karoline BrubækVis mer

146.420 har ikke betalt

I denne konvolutten ligger oblatene.

Nå sendes vedtak om avskilting/registreringssperre ut. Har du ikke betalt årsavgiften, noe som er tilfelle for hele 146.420 kjøretøy i Norge, så risikerer du altså avskilting. Det er hele 3.000 flere kjøretøy enn på samme tid i fjor. En av grunnene til dette, er at det finnes flere kjøretøy som er pliktig å betale årsavgift på norske veier i år sammenlignet med i fjor.

Du kan fortsatt ordne opp

Fristen for å betale årsavgiften gikk ut 20. mars, selv om bileieren ikke hadde mottatt regningen i posten. Så gikk purringene ut. Tidlig i mai var det fortsatt 282.968 biler der årsavgiften ikke var betalt. Eierne som fikk purring, måtte i tillegg til avgiften betale 250 kroner i tilleggsavgift grunnet for sen betaling.

Har du ikke betalt? Du kan fortsatt sikre deg mot tollernes knipetenger. Betaler du med en gang, og alle øvrige forhold i ditt bilhold er OK, mottar du oblat ved neste utsendelse av kontrollmerker. Siste utsendelse skjer 30. juli, og fristen for å sette på kontrollmerket går ut 14. august.

Hvis det av en eller annen grunn foreligger avskiltingsbegjæring på bilen, vil den bli avskiltet i kontroll uavhengig av dato. Blir du stoppet i kontroll av Tollvesenet, og ikke har betalt, kan du beholde skiltene om avgiften blir betalt på stedet. Da kommer et gebyr på 900 kroner i tillegg til opprinnelig sum.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Gule oblater i år

Årets kontrollmerker er gule. For å få oblatet må følgende forhold være i orden:

  • Bileier må ha betalt årsavgift.

  • Bileier må ha betalt forsikringen.

  • Kjøretøyet må ha vært gjennom den periodiske kjøretøykontrollen (EU-kontroll).
  • Det kan ikke foreligge avskiltingsbegjæring.

Første utsendelse av kontrollmerker er avsluttet flere steder i landet. Deretter vil Statens vegvesen ha flere utsendelser utover sommeren.

Dette må du betale

For en vanlig personbil koster det nå 2.990/3.435 kroner å gjøre opp for seg, årsavgiften på 2.740/3.185 kroner samt tilleggsavgiften på 250 kroner grunnet for sen betaling.

Blir kjøretøyet avskiltet, er tillegget for å få tilbake skiltene 1.200 kroner. Totalt koster det da 4.190/4.635 kroner.

Slipper du å betale?

Alle kjøretøy som var registrert 1. januar i år, er årsavgiftspliktige i 2009. Selv om kjøretøyet er blitt avskiltet etter 1. januar, fører ikke dette til fritak for avgiften. Bare kjøretøy som ble levert til vraking senest 20. mars 2009 gis fullt avgiftsfritak.

Avskilter du bilen før 1. juli, slipper du med halv avgift. Altså vil du få tilbakebetalt halve avgiften om du er siste eier, og kan dokumentere levering til godkjent vraking. Du vil også få utbetalt vrakpant.

De dårligste betalerne

De dårligste betalerne bor i Finnmark. Her får hele 10,4 prosent av de som har fått krav, en purring i posten. De følges tett av Vestfold, som har utestående krav blant 10,1 prosent. De soleklart beste betalerne bor i Sogn og Fjordane, der 6,9 prosent av kravene står ubetalte, melder Tollvesenet. Snittet for landet er at 8,7 prosent av årsavgiftskravene er ubetalte.