WAP infrastruktur

WAP Forum jobber med utviklingen av WAP – Wireless Application Protocol. Forumet har utarbeidet illustrasjonen nedenfor, som viser infrastrukturen rundt WAP og hvorledes filtere kan binde sammen WAP-nettet (skrevet i programmeringsspråket WML) og IP-nettet (det "konvensjonelle" Internett, skrevet i HTML) ved bruk av filtere.