Telenor og NetCom bygger, men Tele2 klarer ikke fristene

Tele2 innrømmer at selskapet ikke klarer å holde fristen for utbygging av UMTS-nettet, og dermed bryter løftet fra konsesjonssøknaden. Telenor og NetCom er i full gang med sin utbygging av det nye mobilnettet som skal stå klart 1. desember.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Fire selskaper fikk i november 2000 tillatelse til å bygge UMTS-nett i Norge: Telenor, NetCom, Tele2 og Broadband Mobile (Enitel og Sonera). I første omgang betyr dette at selskapene må ut med milliarder av utbyggingskroner før de kan begynne å få penger inn i kassa.

Det er hårda bud: Konsesjonene ble gitt med en mengde betingelser og den første må innfris allerede i år. Innen 1. desember skal nemlig 10% av befolkningen i 12 byer og tettsteder være dekket av de fire nettene. Tele2 innrømmer nå overfor DinSide at selskapet ikke kommer til å klare dette kravet. Les mer her.

NetCom først ute

NetCom var først ut. I mars startet de utbyggingen i Østfold-byene Fredrikstad og Sarpsborg.

- Vi bygger alt vi kan, og legger til rette for utstyret som etter hvert skal danne det fysiske nettet, uttaler Guri Wormdal, Informasjonsdirektør i NetCom.

UMTS åpner for ny og annerledes bruk av mobile enheter
UMTS åpner for ny og annerledes bruk av mobile enheter Vis mer

Grunnen til at ikke alt kan klargjøres med en gang, er - for NetCom som for alle de andre operatørene - at utstyret lar vente på seg. Såfremt det kommer før lanseringen, er det ifølge Wormdal ikke fullt så tidskritisk som mange skal ha det til:

- Det UMTS-utstyret vi venter på kan vi sette inn helt til slutt. Det er ikke særlig ressurskrevende, men vi legger alt til rette for at nettet skal være komplett med en gang disse delene blir levert, sier Wormdal.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Telenor avfyrte startskuddet i forrige uke

- Vi har valgt å starte i Oslo sentrum, nærmere bestemt innenfor ring 3, der vi i første omgang skal dekke 150.000 mennesker, sier Informasjonssjef i Telenor Mobil, Jo Heldaas til DinSide.

Telenor skal dekke 170.000 mennesker i Oslo, men mer enn dette ønsker ikke Heldaas å si om utbyggingsplanene. Ikke annet enn at de er i rute:

- Vi har gjennomført en grundig planleggingsfase, har et godt utbygd nett av basestasjoner og derfor er i rute så langt.

Broadband Mobile er et samarbeid mellom Enitel og finske Sonera. Samarbeidet har så langt ikke vært helt smertefritt. Enitel har slitt voldsomt økonomisk, og det er vel ingen hemmelighet at det har blitt stilt spørsmålstegn ved om noen utbygging vil bli foretatt.

Riktignok befinner de seg fortsatt på planleggingsstadiet, uten at noen fysisk utbygging foreløpig har funnet sted, men dette er i følge Broadband Mobile ikke noe problem:

- Vi har en plan om å åpne i desember, og vi skal klare å holde denne fristen, uttaler Bjarne Aamodt, Direktør i Broadband Mobile.

Broadband har kun lovet å bygge 54 basestasjoner i år, og selv om de ikke har inngått noen kontrakt om utstyrleveranser foreløpig, er de altså heldigere stilt enn konkurrenten Tele2.

Keiserens nye klær?

NetCom og Telenor har den fordelen at de allerede har et godt utbygd GSM nett. Riktig nok er GSM og UMTS totalt forskjellige teknologier, men grunnpilarene er de samme. Både UMTS og GSM består av et nett med basestasjoner. Dette er lokale tilknytningsområder som gjør at du og jeg oppnår kontakt med hverandre. Rent fysisk består en basestasjon av en liten hytte med antenne på, eller et rom i en høyblokk i byene.

I disse basestasjonene setter man inn et kabinett bestående av UMTS-teknologien. Det er dette den store usikkerheten er knyttet til: Utstyret som ligger i disse kabinettene leveres enten av Nokia, Ericsson eller Siemens. Disse har alle uttalt at dette utstyret foreløpig har flere mangler og barnesykdommer.

Et annet problem knytter seg til interoperabiliteten, eller samspillet, mellom de ulike leverandørenes utstyr. Dersom utstyret fra Nokia, Ericsson og Siemens ikke ”snakker samme språk” vil du fort få problemer med å bevege deg mellom de ulike nettene.

Du får regningen uansett

De to ovennevnte problemstillingene, samt mangel på terminaler eller telefoner, er grunnen til at mange land har bestemt seg for å utsette hele UMTS-lanseringen. Om dette er noe vi også vil oppleve her i Norge, gjenstår å se.

- Vi ønsker selvsagt ikke noen utsettelse, men å få fortgang i utrullingen. Men dersom utstyret er så dårlig at det uansett må skiftes om kort tid, blir dette mer jobb for oss og dyrere for kundene. Sluttprisen er det uansett kunden som vil måtte betale, sier Guri Wormdal i NetCom.

- Det er bedre å ha nettet på plass før kundene, har Samferdselsminister Terje Moe Gustavsen tidligere uttalt. Om han står fast ved dette når høsten nærmer seg, vites ikke.