Tele2-Start - litt annerledes

Tele2-Start - litt annerledes

Tele2 er en litt annerledes portal, i og med at den ikke baserer seg på nyheter og lenker i vanlig forstand. Nyheter får du for så vidt, men bare fra P4, og lenkene som oppgis her, dukker utelukkende opp i en daglig samleartikkel som omtaler et lite knippe med morsomme lenker. I tillegg er det lenker til norske dagsaviser.

Tele2 tilbyr to tilleggstjenester. Den ene er Disney Blast, men denne får du bare komme inn på hvis du bruker Tele2 til surfing, eller ved å betale en årlig abonnementsavgift på 350 kroner. Den andre tilleggstjenesten er søk i én ekstern søkemotor: AltaVista.

Tele2-Start gir deg ingen muligheter for å tilpasse tjenesten til dine behov og interesser.

Tele2-Start tar 29 sekunder å laste ned på et vanlig modem, hvor 4,5 sekunder går med til å laste tom informasjon.

Tele 2-Start