Store visjoner for mobile tjenester

Storaktørene innen mobiltelefoni skal skape teknisk samkjøring rundt posisjoneringstjenester for mobile enheter. Slik skal det kunne bli lettere for deg å søke etter forskjellige tilbud, f.eks. restauranter, der hvor du befinner deg.

Ericssons UMTS-telefon skal gi deg mange tjenestetilbud. Les om det her. Vis mer

Det er mobilgigantene Ericsson, Motorola og Nokia som har gått sammen i organisasjonen Location Interoperability Forum (LIF). Målet er å fremme én utvalgt standard for posisjonsbaserte tjenester. Dermed skal det bli enklere å tilby brukere av mobile enheter og mobile nettverk et enhetlig system for lokaliseringsbaserte tjenester verden rundt.

Med slike tjenester vil du kunne søke etter informasjon eller abonnere på informasjonstjenester som gir deg opplysninger som er aktuelle for det området du oppholder deg i. Er du for eksempel på gjennomreise i Europa og ønsker å finne hotell- eller restaurantinformasjon for dagens stoppested, så skal de lokaliseringsbaserte tjenestene kunne gi deg slik informasjon på fremtidens mobiltelefoner eller håndholdte PCer.

Mobiltelefoner og håndholdte PCer er for øvrig i ferd med å smelte sammen i en og samme enhet. Flere selskaper har annonsert modeller som kombinerer GSM-telefoni med håndholdte PCer, og det kommer f.eks. en mobiltelefon for Palm V-serien.

Også i Norge

Det er en rekke aktører på banen innen mobile lokaliseringsbaserte tjenester, eller posisjoneringstjenester, som de også kalles. Tjenestene finnes allerede flere steder rundt om i verden i dag, og flere standarder eksisterer allerede. LIF ønsker nå å velge ut og fremme én av disse standardene for å gjøre den mest mulig verdensomfattende.

Eller, for å si det slik Ericsson sier i sin pressemelding: LIF ønsker å definere, utvikle og promotere en felles og utbredt løsning for posisjonstjenesteløsninger.

Men det er ikke bare Ericsson, Motorola og Nokia som er interesserte i utviklingen av slike tjenester. Det norske selskapet FAST jobber også intensivt med løsninger for posisjoneringstjenester. Du kan lese mer om FAST sine prosjekter i artikkelen Spennende varslingstjenester på mobilen.

Produktleder for mobilt søk hos FAST, Asbjørn Grøvlen, forteller til DinSide at FASTs løsninger ikke er avhengige av hvorledes den geografiske posisjonen til mobilbrukeren regnes ut i nettet vedkommende benytter. FAST er derved ikke avhengige av hvilken standard som benyttes på markedet for at deres løsninger skal fungere. Deres løsninger skal enkelt kunne konverteres til bruk i andre standarder enn den FAST benytter.

Grøvlen mener det er en fordel for FAST at LIF-forumet er opprettet. Da blir det mulighet for mer verdensomspennende "seamless roaming" og posisjonsbaserte tjenester blir mer utbredt og populære, sier Grøvlen til DinSide Data.