Søk-funksjon

Du har tilgang til en søk-funksjon i programmene kalender, adressebok og notatblokk. Det hadde vært praktisk med mulighet for søk i flere av de andre programmene også.

Og, i motsetning til f.eks. søk-funksjonen i Palm OS, fungerer søket i Casio OS kun innenfor ett og ett program av gangen. Du kan altså ikke søke etter all informasjon om Anne, både adresser og eventuelle notater, på én gang i Casio OS, slik du kan i Palm OS. Du må søke gjennom hvert av de tre programmene hvor søk er mulig.

Utover det, fungerer søk-funksjonen slik den skal. Den er enkel å bruke, og du kan søke etter hele ord eller deler av ord.