Slik låser du telefonen

Beskytt de private dataene med en sikkerhetskode.

<strong>SESAM, SESAM:</strong> Låser du telefonen din, blir det litt vanskeligere for uvedkommende å få tilgang til det du har lagret på den.
SESAM, SESAM: Låser du telefonen din, blir det litt vanskeligere for uvedkommende å få tilgang til det du har lagret på den.Vis mer

På dagens smarttelefoner finnes det to typer låsemekanismer; låsing av SIM-kortet og låsing av selve telefonen.

Disse fungerer uavhengig av hverandre – dersom du har aktivert SIM-låsing (standard med mindre du selv har valgt å oppheve låsen) kan ikke SIM-kortet brukes uten at koden må slås inn. På de fleste telefoner trenger du imidlertid bare å taste inn denne én gang så lenge telefonen ikke slås helt av, og det gjøre de fleste ganske sjelden med mindre de går helt tom for batteri.

For å beskytte alt det private du har på telefonen – epost, bilder, SMS-er, Facebook-kontoen etc. er det derfor viktig å ha en lås på selve telefonen også.

Under finner du fremgangsmåten enten du bruker iPhone eller Android.

Låse iPhone

For å legge inn en ekstra beskyttelse på iPhone, åpner du først innstillinger-appen på hjemmeskjermen. Under valget generelt finner du kodelås, og det er denne menyen du vil inn i.

Kodelåsmenyen på iPhone.
Kodelåsmenyen på iPhone. Vis mer


Du begynner med å trykke på slå på kode. Dernest må du taste inn koden du ønsker to ganger (slik at du oppdager det dersom du trykket feil), og så er kodelåsen aktivert. Du har imidlertid flere muligheter:

Krev kode - under dette valget kan du velge hvor lang tid det skal gå fra skjermen slås av til du er nødt til å taste koden på nytt. Står den på umiddelbart, må du taste den inn hver gang du slår den på, men du kan også sette den på f.eks. 5 minutter dersom du synes det er tungvint å måtte slå inn koden med jevne mellomrom. Jo høyere du setter denne tiden, desto lettere vil det være for uvedkommende å få tilgang til telefonen din; gitt at de får den før denne tiden har gått ut.

Enkel kode - slår du av denne, blir ikke koden lenger et firesifret tall, men du får et fullt tastatur slik at du heller kan bruke et passord.

Slett data - aktiverer du denne, vil telefonen slette all data dersom noen prøver å låse opp telefonen 10 ganger uten å lykkes.

Under generelt-menyen kan du også angi autolås, som gjør at telefonen automatisk låser seg etter x antall minutter. Setter du denne av, blir du selv nødt til å trykke på knappen på toppen av telefonen for å låse den.

Fjernlås iPhone med Find my iPhone

Velger du mønster som låsmekanisme på Android-telefoner, må du tegne a la dette for å låse den opp igjen.
Velger du mønster som låsmekanisme på Android-telefoner, må du tegne a la dette for å låse den opp igjen. Vis mer


Låse Android-telefonen

For å legge inn ekstra beskyttelse på Android, åpner du innstillinger-appen fra alle programmer-menyen. Alternativt kan du trykke på menyknappen når du står på hjemmeskjermen og velge innstillinger derfra.

Under sikkerhet finner du valget for å sette opp skjermlås. Her kan du velge hvorvidt du vil sikre den med et mønster (der du bare drar over fingeren over minst fire av 9 ikoner), en PIN-kode (sifferbasert) eller et passord (tastatur). Også her må koden gjentas to ganger slik at du er sikker på at du har fått det riktig.

Når du har gjort det, kan du også her angi tiden det skal ta før telefonen autolåses dersom du er inaktiv (uavhengig om du slår av skjermen). Dersom du velger låsemønster, kan du også angi hvorvidt mønsteret skal synes på skjermen når du "tegner".

PS! På Android kan du dessuten slippe å låse opp telefonen når du er hjemme. Se også hvordan du kan fjernlåse Android-telefonen.