Kinesiske studenter formidlet slagplaner via nyhetsgrupper under opprørene i 1989.
Kinesiske studenter formidlet slagplaner via nyhetsgrupper under opprørene i 1989.Vis mer

Slik fungerer Internetts nyhetsgrupper

Internetts nyhetsgrupper åpner en stor informasjons-verden for brukerne. Du kan spørre om råd om det meste, "lytte" til andre folks diskusjoner, eller ytre dine egne meninger. Men det lønner seg med en introduksjon til nyhetsgruppenes verden før du hiver deg uti det.

Nyhetsgrupper er lett tilgjengelige for allmennheten. Likevel blir det litt å holde styr på: Nyhetsgruppene er bygget opp i hierarkier, diskusjonene forgrener seg i tråder, administratorer og operatører holder orden, og det finnes retningslinjer du som bruker bør følge.

Ikke bare nyheter

La deg ikke forvirre av ordet "nyhetsgrupper", for her er det som regel ikke snakk om nyheter. Derimot er nyhetsgruppene en møteplass med rom for tips, diskusjoner og meningsytring.

Det finnes totalt rundt 40-50.000 grupper, organisert etter emne, og innslagene varierer fra det beste av det beste til det verste av det verste. Likevel er nytten av nyhetsgruppene stor. Enkelte grupper inneholder faglige diskusjoner, mens andre grupper inkluderer informasjonsutveksling og diskusjoner som er interessante for "subkulturer" som ofte ikke slipper til i de største og tradisjonelle mediakanalene.

Historisk tyngde

Nyhetsgrupper har også vært historisk viktige. Et eksempel er studentopprøret i Kina våren 1989, hvor opplysninger om demonstrasjoner og andre aksjoner ble spredt til studenter i Kina via nyhetsgrupper. Kinesiske studenter i utlandet ble informert om opplegget av studenter i hjemlandet og sendte ut informasjonen via Internett nyhetsgrupper. Slik ble informasjonen spredt til studentene i Kina, uten sensur fra sentralt hold.

Navnet skjemmer ingen

Nyhetsgruppene er delt inn i forskjellige hierarkier og subhierarkier, generelt sett etter emne eller geografisk område. Åtte hierarkier sorterer også innunder det veletablerte Usenet-systemet. (Uttrykket "Usenet" blir i tillegg brukt av mange til å betegne nyhetsgrupper generelt).

Artikkelen fortsetter under annonsen

Reglene for hvordan man starter en ny nyhetsgruppe varierer mellom de forskjellige hierarkiene. Man må for eksempel gjennom en lengre prosess for å starte en gruppe i et av Usenet-hierarkiene, men disse gruppene blir til gjengjeld etablerte og mer stabile.

Det er lettvint å starte en alternativ nyhetsgruppe (i hierarkiet alt.*), men disse gruppene forsvinner av og til like fort som de kommer. Betegnelsen "alt" (alternativ) betyr ikke (nødvendigvis) at dette er grupper for alternativt innhold, men at disse gruppene tilhører et hierarki som er et alternativ til de mer etablerte Usenet-hierarkiene, siden det er vanskelig å få starte disse. (Behovet for en Usenet-gruppe som omhandler emnet man ønsker å dekke må blant annet diskuteres og stemmes på av andre).

Det finnes også et norsk hierarki, no.*, med en rekke subhierarkier og egne regler for oppstart av nye grupper.

Usenet

Det er åtte hierarkier som hører til innen det etablerte Usenet-systemet:
comp (data)
humanities (humanistiske fag)
misc (diverse)
news (nyhetsgruppe-nyheter og administrative grupper)
rec (rekreasjon)
sci (vitenskap)
soc (samfunnsliv og kultur)
talk (samtalegrupper om politikk og annet)

Underhierarkier

Hierarkiene er forgrenet i underhierarkier. Hver del av navnet til en nyhetsgruppe gir en beskrivelse av innholdet, og delene i navnene er atskilt med punktum. Navnet på hierarkiet (den mest generelle betegnelsen på en kategori) står lengst til venstre i navnet. Hvert ledd videre mot høyre gir mer og mer detaljert beskrivelse av det aktuelle temaet for denne gruppen. Husker du at de fleste forkortelsene er basert på engelsk, går det lettere å finne frem.

Et eksempel på en slik forgrening er det store Usenet-hierarkiet comp.*. Underhierarkiene inkluderer gruppene admin, archives, binaries, bugs, compression, databases, emulators, graphics, ibm, lang (languages), mail, networks, os (operating systems), protocols, sys (systems), unix, windows, og mange andre.

Hver av disse er igjen delt opp i ytterligere grupper, for eksempel comp.sys.amiga.announce, comp.sys.amiga.applications, comp.sys.ibm.pc.games.adventure, comp.sys.ibm.pc.hardware.networking, comp.sys.mac.games.strategic og så videre, og så videre...

Hold oversikten

Det regnes som god "folkeskikk" -- nettikette -- å holde seg til temaet innen hver kategori når man kommer med innlegg. Dette er dessverre noe ikke alle er like flinke til.

Det finnes oversikter og arkiver over diskusjonsgruppene. Hos Deja News og i Internet FAQ Archives kan du både lete i oversiktene og søke etter spesifikke grupper og emner.

Er du ute etter norske nyhetsgrupper, finner du her en oversikt over no.* hierarkiet.

Ta opp tråden

Brukere av nyhetsgrupper poster innlegg i gruppen som passer emnet de vil diskutere eller har spørsmål om. Etter hvert legger andre inn svar eller kommentarer, og en diskusjon er ofte i gang. Man sier at disse innleggene er forgrenet i tråder (eng. "threads").

Enkelte innlegg får ingen eller få svar, mens andre kan generere en voldsom interesse og en lengre diskusjon oppstår. Enkelte diskusjoner forgrener seg også ut i mer eller mindre relaterte diskusjoner. Har du ikke ønske om å komme med egne innlegg, kan det likevel være nyttig, interessant eller morsomt å lese andres diskusjoner.

Hvem, hva, hvor?

Administrasjonen ved hver nyhetsserver bestemmer hvilke nyhetsgrupper som skal slippe til på deres server, for det er ikke plass til alle. Eiere av norske servere må også følge norsk lov, hvilket begrenser innslagene av pornografisk stoff, informasjon om hat-grupper og andre emner som er regulert ved norsk lov.

Ytterligere informasjon om Usenet finnes i nyhetsgruppen "news.announce.newusers". Mye av denne informasjonen finner du også i Usenets offisielle WWW-arkiv.

Her finner du informasjon om det norske hierarkiet no.*.

Ikke noe spam, takk!

Et lite tips før du starter: Ved førstegangsregistrering i programvaren du trenger for å delta i diskusjonsgruppene blir du spurt om navn og epost-adresse. Du kan enten legge inn navnet ditt eller et kallenavn, men du frarådes av mange å legge inn din faktiske epost-adresse. Dette fordi epost-adresser i nyhetsgrupper ofte blir systematisk innsamlet av de som sender ut spam (masseannonsering eller masseutsendelse av annet stoff over Internett, epost og nyhetsgrupper).

Et alternativ er å opprette en egen epost-adresse for bruk i nyhetsgrupper, for eksempel gjennom Hotmail eller Yahoo! Mail.

Et annet alternativ som ofte blir brukt er å "kamuflere" epost-adressen for programmene som tråler gjennom Internett for å registrere epost-adresser. Dette gjøres for eksempel ved å bytte ut @ med et annet tegn, eller ved å føye til ordet "spam" på slutten av adressen. Bruker du en av disse metodene bør du inkludere en notis til andre brukere om hva de må forandre (bare for å være på den sikre siden…) før de kan sende deg epost.

Hvis epost adressen din er ola.nordmann@online.no, kan du for eksempel gjengi denne på en av følgende måter:

ola.nordmann*online.no (bytt ut * med @)
ola.nordmann@online.nospam (fjern spam fra adressen)

Den første av disse versjonene er nok best, så registrerer ikke "spam-registrene" noen epost-adresse i innlegget ditt i det hele tatt.

Ingen revolver-taktikk

Selv om det kanskje er fristende å "skyte først og tenke etterpå" når du kommuniserer i nyhetsgrupper eller ellers via Internett, lønner det seg å tenke gjennom hva du gjør -- særlig hvis du er ny i "gamet".

Siden det allerede finnes så mange nyhetsgrupper og strømmen av nyetableringer er stor, anbefales det at du først ser deg godt om etter en gruppe som omhandler det du vil diskutere før du eventuelt tenker på å starte en egen gruppe. Et annet viktig råd er å bli kjent med "tonen" i diskusjonsgruppene før du forsøker å etablere en ny gruppe. Likevel, informasjon om start av nyhetsgrupper finner du på følgende steder:

Starthjelp for nyhetsgrupper i hierarkiet alt.*:
http://www.cis.ohio-state.edu/~barr/alt-creation-guide.html
http://www.gweep.bc.ca/~edmonds/usenet/good-newgroup.html

Starthjelp for nyhetsgrupper i et av Usenet-hierarkiene:
http://www.fairnet.org/fnvol/training/newsgrp.html
http://www.faqs.org/faqs/usenet/creating-newsgroups/naming/part1/

Starthjelp for nyhetsgrupper i no.* hierarkiet:
http://www.usenet.no/charter/veiledning.html