Etter at du har logget deg på Atrieva, endres navnet til Internet FileZone. Her ser du prosessen med å skrive inn krypteringsnøkkelen, som må skje før overføring av filer kan begynne.
Etter at du har logget deg på Atrieva, endres navnet til Internet FileZone. Her ser du prosessen med å skrive inn krypteringsnøkkelen, som må skje før overføring av filer kan begynne.Vis mer

Send sikkerhetskopiene til webben

Internet FileZone er en gratis tjeneste som lar deg legge sikkerhetskopier av dine private filer til selskapet Atrievas web-server. Det gjør at filene kan plukkes opp hvor som helst i hele verden. Men hva med sikkerheten?

Det er ingen naturlov som sier at verken programvare eller dokumenter ligge på PCen din eller på bedriftens nettverk. Flere og flere tjenester kan flyttes over til webben, og dermed gi besparelser, mer fleksibilitet, bedre kvalitet og kanskje også større sikkerhet.

Private dokumenter på nettet

Internet FileZone fra Atrieva er en passordbeskyttet webtjeneste hvor du kan kopiere filer direkte fra egen harddisk til et område på deres server som bare du har tilgang til. Tjenesten deres er gratis hvis du klarer deg med 10 MB lagringsplass, men du kan også kjøpe mer plass. Eksempelvis gir den største pakken deg 10 GB, og koster ca. 150 amerikanske dollar (ca. 1150 kroner) per år.

Tanken bak Internet FileZone er enkel: Du skal kunne lage sikkerhetskopier av viktige filer som du ønsker å ha tilgang til uansett hvor du er i verden. Internet FileZone virker gjennom alle nyere nettlesere, og krever ingen plugg-inn.

Krever litt arbeid

Internet FileZone er best når du skal overføre få, men store filer. Du kan nemlig bare overføre én fil om gangen, og det er ikke mulig å overføre verken et sett av filer eller hele kataloger til Internet FileZone.

I tilfeller hvor du arbeider med mange filer, vil det derfor være naturlig å zippe filene som du ønsker å lage sikkerhetskopi av.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kopierer strukturen

En nyttig funksjon i Internet FileZone, er at den klarer å lage nøyaktige kopier av mappestrukturer som du har på egen datamaskin, slik at alle filer som overføres automatisk legges på riktig sted.

Ved kopiering tilbake fra Internet FileZone, gjentas dette, slik at alle filer legges i riktige mapper på din egen PC.

Kan du stole på Internet FileZone?

Denne formen for sikkerhetskopiering forutsetter at du kan stole på de som styrer serveren. I tillegg til passordbeskyttelse, benytter Internet FileZone seg av kryptering.

Hver gang du bruker tjenesten, skriver du inn din egen kode, som brukes som nøkkel ved krypteringen. Slik skal filene dine være sikret mot uvedkommende, og selv ikke Internet FileZone skal kunne åpne dem.

Vi har ikke klart å finne negativ informasjon om Atrieva på webben. Selskapet har en fortid som del av Netscape, og det viser at selskapet ikke er en typisk garasjebedrift.

Slik vi ser det, er den største faren med Atrieva at selskapet kan gå konkurs, og at du dermed kan miste alle filene dine. Internet FileZones viktigste produkt er jo helt gratis, og det er slett ikke sikkert at tilstrekkelig mange brukere er villige til å betale ekstra for utvidet lagringsplass.

Tør du?

Internet FileZones tjenester kan være nyttig for mange, men om det er fornuftig å benytte tilbudet blir til slutt et spørsmål om tillit. Hvorvidt en slik tjeneste kan regnes som sikker er noe som kun kan avgjøres etter lengre tids bruk enn den vi i DinSide har hatt.

I redaksjonen var det uenighet om Internet FileZones kan regnes som tilstrekkelig sikker til at hver av oss ville ha lagt sensitive dokumenter over til serveren.

Men til sikkerhetskopiering av ikke-sensitive dokumenter, bør Internet FileZone absolutt regnes som et godt tilbud.

Her finner du Internet FileZone.

Har du sterke meninger om dette? Send en epost til redaksjonen.