Radiobølger

Tilknytning til Internett via radiobølger er en teknologi som kan ha store fordeler. Flere lokalsamfunn rundt i Norge har blant annet bygget egne forbindelser. Men også i byene er dette en spennende løsning. Her finner du artikler som forklarer teknologien og mulighetene.