PC-Systemer lanserer nye Internettbaserte løsninger

PC-Systemer (PCS) lanserer nå flere nye moduler i sitt økonomisystem Rubicon. Det er nå mulig å ta i bruk Internett for handel, kommunikasjon og informasjon, fullstendig integrert med eksisterende programvare. Terskelen er lav, både økonomisk og praktisk, men dette er en stor satsning for videreutvikling av Rubicon som et fremtidsrettet og komplett system.

Økonomisystemer er kanskje ikke blant de mest spennende produktene, men det skal de heller ikke være. Derimot skal de være korrekte, brukervennlige og fleksible. Fleksibiliteten blir stadig viktigere, siden mye endrer seg i bedriftenes måte å drive på, både når det gjelder intern organisasjon og fordeling av oppgaver i de forskjellige ledd i en transaksjonskjede.

Netthandel er et emne som diskuteres flittig. Det har vært lagt mye vekt på sikkerheten ved betaling over nettet, men dette er jo et problem som bare gjelder handel hvor "den vanlige forbruker" er inne i bildet. Handel mellom forretningspartnere, "business-to-business" er en vel så viktig del av bildet, og her er jo ikke betalingsrutinene knyttet opp til salg og bestilling.

Rubicon Netthandel

PC-Systemer lanserer nå Rubicon Netthandel, som er et komplett handelssystem for Internett. Det integreres med eksisterende versjoner av Rubicon, og er i sin nåværende form først og fremst beregnet på handel mellom distributører/produsenter og forhandlere.

Løsningen forutsetter at bedriften allerede har en Internettløsning med den nødvendige infrastruktur, så er det bare å spesifisere hvilke varegrupper som skal legges ut for bestilling over nettet.

For salg til forbruker, vurderes fortløpende de løsninger som er tilgjengelige for sikker transaksjonshåndtering, men det er foreløpig ingen ferdige løsninger for dette. I løpet av høsten vil det sannsynligvis kunne tilbys flere alternativer.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Integrert informasjonsverktøy

Rubicon Sales Office ble introdusert tidligere i år. Dette er et salgsstøtte-system som er integrert i økonomisystemet og bruker felles database, etter vår mening den eneste fornuftige løsningen. Frittstående salgsstøtte-programmer med separat kunde- og vare-database krever for mye ekstraarbeide til å være en god løsning. Nå leverer PCS også et integrert informasjonsverktøy, for oppdatering av informasjon over nettet. Dette verktøyet er spesielt godt egnet for salgsorganisasjoner, kjeder og medlemsorganisasjoner for dynamisk håndtering av nøkkelinformasjon. Dette kan være alt fra statistikker til produktinformasjon, konkurranser osv.

Støtte for Windows CE

Som et alternativ til tradisjonelle bærbare PCer for selgere og andre mobile brukere, tilbyr nå PCS, i samarbeid med NetCom, en løsning basert på en knøttliten håndholdt Windows CE-maskin sammen med en GSM-mobiltelefon. Denne kan håndtere både ordreregistrering og oppslag i databasene, og det er enkelt å utvikle nye bruksområder ved hjelp av Microsofts standardteknologi Active Server Pages.

PC-Systemer satser mye på å være i forkant når det gjelder basisteknologi for programutvikling. At de nå legger inn Internett-teknologi som standard vil sette fart på nettintegrasjonen for en rekke virksomheter som allerede er brukere av Rubicon. Svært mange har reservert seg mot utvikling av spesialløsninger for dette, med tanke på et usikkert kostnadsbilde både for utvikling, tilpasning og vedlikehold. Det er også et godt salgsargument i kampen for å kapre nye kunder.