Parametre og resultater

[Ugjyldig objekt (NAV)]
Parametre og resultater

I Windows’ Registry er det en innstilling – DefaultRcvWindow - som bestemmer hvor stor datamengde som kan mottas før senderen mottar kvittering. Denne innstillingen har vanligvis en lav verdi, som er tilpasset langsomme forbindelser som modem og ISDN. Men med en høyhastighets forbindelse vil denne parameteren ha alt for lav verdi, og fungerer som en kraftig brems.

Standardverdien er 8192 bytes i Windows 9x og 17520 bytes i Windows 2000.
Ved å øke verdien betraktelig, til 100 000 bytes eller der omkring, vil du i noen tilfeller kunne oppleve en dramatisk økning av hastigheten - i andre tilfeller ikke i det hele tatt.

Hva vi fant ut

Vi har ikke hatt anledning til å teste dette systematisk og vitenskapelig over et lengre tidsrom, med mange forskjellige innstillinger og mot et stort antall filtjenere over hele verden til alle døgnets tider.

Likevel er det helt tydelig, at det er først og fremst gevinst å hente for de med ”veldig bred” bredbåndsforbindelse. For oss med ”normal” ADSL og kabelforbindelse har vi ikke opplevd noen som helst gevinst. Forskjellen i nedlastningshastigheten varierer i begge retninger, den kan være noen få bytes lavere eller høyere. Det samme har vi også sett i andre stikkprøver vi har foretatt.

Parametre og resultater


Vår kollega med tilknytning fra Bredbåndsfabrikken oppnår regelmessig opptil fire ganger raskere nedlastning ved å endre mottaksvinduet fra 8192 til 110 000.

Artikkelen fortsetter under annonsen

En tidligere kollega, som nå jobber for NextGenTel, har testet med en 8 Mbit forbindelse, og oppnår også regelmessig bortimot fire ganger raskere nedlastning ved tilsvarende inngrep.

Hvis du ikke finner TCP-parametrene i Registry, eller bruker Windows 2000, finner du mer info her.

Her er noen linker til mer dyptpløyende stoff om dette tema:

Parameteroversikt
Mer info for Win98 og andre platformer/operativsystemer
Program for justering av TCPWindow