Overraskende testresultater

Hvor mye raskere er en 8 Mbps-tilknytning enn en på bare 384 Kbps?

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Noe av det som overrasket oss mest var den enorme forskjellen fra 384 til 640 Kbps, og de relativt lave forskjellene mellom de raskeste abonnementene.

Oversikt over nedlastningshastigheter WinAmp 2MB
AbonnementstypeTotal nedlastningstidGjennomsnittlig nedlastningOppnådd hastighet downstream
384/128 Kbps51,58 sek.Ca. 40 KBpsCa. 320 Kbps
640/384 Kbps31,96 sek.Ca. 65 KBpsCa. 520 Kbps
704/128 Kbps32,97 sek.Ca. 63 KBpsCa. 504 Kbps.
1024/512 Kbps22,15 sek.Ca. 96 KBpsCa. 768 Kbps.
2048/640 Kbps18,64 sek.Ca. 120 KBpsCa. 960 Kbps.
8032/864 Kbps14,86 sek.Ca. 163 KBpsCa. 1304 Kbps.

Oversikt over nedlastningshastigheter intras.25.exe 11 MB
AbonnementstypeTotal nedlastningstidGjennomsnittlig nedlastningOppnådd hastighet downstream
384/128 Kbps4 min og 32,63 sek39,81 KBps318,48 Kbps
640/384 Kbps2 min og 46,19 sek66,67 KBps533,36 Kbps
704/128 Kbps2 minog 49,06 sek65,48 KBps523,84 Kbps
1024/512 Kbps1 min og 58,99 sek93,22 KBps745,76 Kbps
2048/640 Kbps1 min og 39 sek113,40 KBps907,2 Kbps
8032/864 Kbps1 min og 10,67 sek157,14 KBps1257,12 Kbps

Kommentarer til tabellene:

Abonnementstype: Vi har tatt med en kombinasjon av både Telenor og NextGenTels abonnementstyper. Det første tallet representerer downstream (lasting til din PC) og det siste tallet representerer upstream (lasting fra din PC).
Gjennomsnittlig nedlastningstid: tallene ved lasting av WinAmp blir omtrentlige, da man ikke får opp noe korrekt utregnet gjennomsnitt.
Oppnådd hastighet: Her har vi tatt gjennomsnittlig Kbps og gjort om til KBps.

704/128: Her fikk vi faktisk dårligere resultater enn på 640/384. Dette har flere mulige årsaker, mest sannsynlig lokale eller eksterne problemer med nettet idet vi lastet ned filene.

Dersom vi tar utgangpunkt i nedlastingen av intras-filen, finner vi følgende:

  • 640/384 Kbps går 67% raskere enn 384/128 Kbps

  • 1024/512 Kbps går 39,82% raskere enn 640/384 Kbps

  • 2048/640 Kbps går 21,6% raskere enn 1024/512 Kbps

  • 8032/864 Kbps går 38,57% raskere enn 2048/640 Kbps

Det største spranget er altså fra det laveste til det nestlaveste nivået. Vi har valgt å unnlate 705/128 Kbps da disse målingene ga noe uklare resultater.