Operativsystem og programvare

Vi har sett nærmere på operativsystem og programvaren som følger forskjellige merker og modeller av håndholdte PCer.

Det finnes en rekke operativsystemer for håndholdte PCer, som for eksempel Palm OS, Windows CE (som også danner grunnlaget for Microsoft Pocket PC), Casio OS, EPOC og Linux. Hver PDA-modell (personlig digital assistent) leveres med ett bestemt operativsystem.

LES OGSÅ:

I hovedsak er det programvarepakken som følger med operativsystemet til PDAen når du kjøper den, og ikke operativsystemet i seg selv, som er mest viktig for den vanlige PDA-brukeren. Det er programvaren du forholder deg til, mens operativsystemet ligger i bakgrunnen og styrer det hele. (Men det finnes grunnleggende forskjeller i operativsystemene, som du kan lese mer om nedenfor).

Noen operativsystem inkluderer stort sett den samme, grunnleggende programvarepakken – med tilnærmet samme brukergrensesnitt – uansett hvilken maskinvare systemet leveres med.

Med andre operativsystem kan derimot programvarepakken og brukergrensesnittet som følger operativsystemet variere i en større grad, avhengig av hvilken type maskinvare de følger.

Dette reguleres både av måten hvert operativsystem er bygget opp og av avtaler mellom hver operativsystemprodusent og maskinvareprodusentene. Med andre ord finnes det mange variabler.

Nederst på denne siden finner du lenker til artikler som forteller om våre erfaringer med operativsystem og tilhørende programvare på de håndholdte PCene vi har testet.

Grunnleggende forskjeller

Det finnes noen grunnleggende forskjeller mellom enkelte operativsystemer. Vi skal ikke gå dypt inn i det tekniske i denne omgang, men vil nevne noen enkle punkter som det kan være lurt å være klar over.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Enkelt sagt er altså operativsystemet det grunnleggende programmet i en PDA. Blant annet organiserer operativsystemet oppgaver som skal utføres, fordeler minne og sørger for at brukergrensesnittet blir slik du ser det på den håndholdte PCen din. I enkelte operativsystem er brukergrensesnittet relativt standardisert, mens i andre operativsystem blir brukergrensesnittet justert i større grad avhengig av hvilken maskinvareprodusent som benytter systemet.

I tillegg er noen operativsystem laget for å fungere med én type prosessor, mens andre igjen kan benyttes med flere typer prosessorer.

Operativsystemene Palm OS og Windows CE kan brukes som eksempler, siden de er designet med to forskjellige utgangspunkter:

Palm OS støtter og er optimalisert for en spesifikk maskinvareplattform, mens Windows CE er designet for å støtte et mye bredere spekter av maskinvare. Det finnes faktisk fire forskjellige Windows CE-kjerner (eng.: kernel), som er tilpasset forskjellige prosessorer (NEC MIPS og variasjoner av denne, Intel/AMD X86, Hitachi SH3 og SH4 samt Intel StrongARM) i forskjellige hastigheter (32-190 MHz). I tillegg kommer andre versjoner av Windows CE, for å tilpasse operativsystemet til forskjellige typer skjermer, tastaturer osv. Palm OS støtter derimot kun Motorola Dragonball-prosessoren (i forskjellige versjoner), en prosessor med bare én hastighet (16MHz).

Diskusjoner foregår selvsagt om hvilket utgangspunkt som er best: spesialiseringen for én type maskinvare (Palm OS) eller muligheten til å kunne tilpasse et system til vidt forskjellige enheter (Windows CE).

Minnekapasitet og -forbruk varierer

Windows CE, som stammer fra operativsystemet Windows, har en strukturelt mer avansert kjerne enn Palm OS og kan utføre mer avanserte oppgaver. Programvaren til Palm OS, derimot, er skrevet spesielt til små, mobile PDA-enheter med tanke på at minneforbruket skal være minimalisert og at brukeren ikke trenger de samme funksjonene og applikasjonene på en PDA som på en vanlig PC. Resultatet er at programmene i Windows CE stort sett også ”bruker opp” mer minne enn programmene i Palm OS.

Problemstillingen entusiastene i hver operativsystem-”leir” da diskuterer, er om du faktisk vinner noe på vanligvis å få mer minne og prosessorstyrke med en Windows CE-maskin enn med en Palm OS-maskin.

Forskjellene kommer til syne

Palm legger ikke skjul på at det har vært deres utgangspunkt og mål å lage ”lette” systemer og maskiner som skal passe for deg som er mobil. Derfor er det viktig for deg å se på hva du har behov for. I praksis betyr nemlig denne grunnleggende forskjellen mellom operativsystemene at du – i alle fall med mer avanserte (og dyrere) håndholdte PCer – får maskiner som tilbyr deg svært forskjellige muligheter.

For eksempel er det verdt å merke seg at en maskin med f.eks. Palm OS kun kan operere én type applikasjon av gangen, mens en maskin med f.eks. Windows CE kan takle flere applikasjoner/programmer samtidig.

Innen multimedia-kapasitetene er det også forskjeller. I skrivende stund vil vel de fleste si at Windows CE, hvilket inkluderer Microsoft PocketPC, har overtaket på Palm når det gjelder multimedia-muligheter. Palm fokuserer på det enkle – med for eksempel enkle og raskt tilgjengelige applikasjoner uten lange menyer, mens Microsoft fokuserer på mer avanserte applikasjoner. (Dette gjenspeiles gjerne også i PDAenes pris…)

Men i og med at Palm tidligere har inngått samarbeidsavtale med selskaper som Sony og Nokia, blir vi ikke overrasket om vi får se Palm OS-løsninger som er mer rettet mot multimedia og annen type maskinvare enn det den tradisjonelle PDAen tilbyr.

OS og programvare i praksis

Vi har sett nærmere på operativsystemene og programvarepakkene som følger PDAene vi har testet, og gir deg vårt inntrykk av disse. Flere lenker legges til etter hvert som vi tester maskiner med andre operativsystemer.

Lenker til artikler om operativsystem i håndholdte PCer vi har testet:
Casio OS
Palm OS

Lenker til nyhetsartikler om andre operativsystem for håndholdte PCer:
Microsoft Pocket PC