Nyhetsgrupper på Internett med særnorsk preg

Selv om det globale Internett-samfunn blir tettere og tettere knyttet sammen, finnes det fremdeles mange emner som folk i Norge kan tenke seg å diskutere utfra våre egne ståsteder, her oppe på berget. Det er da nyhetsgruppene i no.* står på sitt sterkeste.

Blant de mange nyhetshierarkiene på Internett finnes det også et norsk hierarki, no.*. Her finner du diskusjoner om et vidt spekter av emner -- som ellers innen nyhetsgrupper -- men med en norsk vinkling og på norsk. Vil du diskutere de Lillos' nyeste album, trenger råd om gulvbelegg på hytta eller lurer på pleie og stell av tresnekker, finner du det du trenger her.

no.*

Listen over nyhetsgrupper innen no.* er lang, og inneholder informasjon om det meste. Beste måten du kan finne ut hvilke grupper som finnes -- hvilket kan variere til stadighet -- er å selv sjekke gruppene under no.*.

Her følger likevel en alfabetisk oversikt over de største underhierarkiene i no.*. De fleste av disse har også flere forgreninger:

alkohol, alt (det "alternative" underhierarkiet), amiga, bil, biz, ef, fag, film, folklore, fritid, general, it, jus, kjemi, kultur, linux, litteratur, mac, marked, medisin, ms-windows, musikk, net (datanett-relaterte emner), news, norsk, nuug (Norwegian Unix Users Group), org (organisasjoner), pc, prat, pressemeldinger, psykologi, reiser, religion, samfunn, skole, slekt, sport, stortinget, svar (FAQer for norske news-grupper), sykkel, teknologi, test, tex (TeX, LaTeX og tilhørende verktøy), unix, velkommen (generelle diskusjoner) og x (X Window System fra MIT).

Mye å velge mellom

Et eksempel på videre forgrening av disse underhierarkiene er fritid, som har undergrupper som bolig, diverse, dykking, dyr.diverse, fiske, friluftsliv, jakt, speiding, spill.data, spill.diverse, spill.rollespill og spill.sjakk.

Et annet eksempel er underhierarkiet alt, med undergruppene arkiv (filer tilgjengelige i norske arkiver), config (konfigurasjon og administrasjon av no.alt), diskusjoner, fan.de-lillos, flame (hete diskusjoner om alle slags emner), frustrasjoner, gledesutbrudd, god.jul, gullkorn, hjemmesider, hunder, irc-treff (avtaler om hvor og når brukere av IRC skal treffes -- og hvem som planlegger å komme), pompel-og-pilt, radio-tv.irma-1000, rykter, sjokolade og tegneserier.

For å gi deg et enda bedre inntrykk av det som finnes i no.*, kan følgende undergrupper i hierarkiet fag nevnes: filosofi, medisin.diverse, psykologi.generell, samfunnsvitenskap og typografi.

Det finnes en egen oversikt over alle nyhetsgruppene i no.* hierarkiet.

Omstrukturering

Hierarkiet no.* gjennomgikk en omstrukturering i løpet av høsten 1998. USENET Norges Arbeidsutvalg la ut en forespørsel om forslag til omstruktureringen, og tre forslag ble innsendt. Et av forslagene ble valgt ut etter avstemning i august 1998. Forandringene som dette innebar ble utført i løpet av høsten 1998.

Tips: Til utlandet?

Det er selvsagt ikke bare Norge som har eget hierarki i nyhetsgruppene -- det har også de fleste andre land. Hvis du planlegger å flytte til et annet land, studerer språk eller bare er reiselysten, kan hierarkiet til landet du interesserer deg for, være et ypperlig hjelpemiddel for å bli bedre kjent med forhold i landet og med språk, kultur og innbyggere.

Det kan være mye meningsløs støy i nyhetsgrupper, men utlendinger som melder seg med interesse for et annet land, blir så godt som alltid møtt med vennlighet og hjelpsomhet. Mange internasjonale vennskapsbånd er også blitt knyttet gjennom ulike nyhetsgrupper.

Er du f.eks. interessert i Nederland, kan du utforske nl.*. Ta kontakt med din Internett-leverandør hvis du ikke finner en bestemt gruppe du er interessert i. Noen leverandører tar i utgangspunktet ikke inn nasjonale grupper, men de fleste setter dem gjerne opp etter forespørsel fra brukerne.