Usenet-administratorer holder deg oppdatert gjennom hierarkiet news.*, slik at Usenet-systemet fungerer mest mulig effektivt.
Usenet-administratorer holder deg oppdatert gjennom hierarkiet news.*, slik at Usenet-systemet fungerer mest mulig effektivt. Vis mer

Nyheter om Usenets nyhetsgrupper

Enten du er nybegynner eller garvet nyhetsgruppe-bruker -- i news.* hierarkiet finner du informasjon og svar på de fleste spørsmål om Usenet.

Nyhetsgrupper er verdensomspennende diskusjonsgrupper du har tilgang til via Internett eller andre kanaler (for eksempel UUCP). I tillegg til mange andre nyhetsgrupper, finnes det åtte hierarkier som hører inn under det etablerte Usenet-systemet: comp (data), humanities (humanistiske fag), misc (diverse), news (nyhetsgruppe-nyheter og administrative grupper), rec (rekreasjon), sci (vitenskap), soc (samfunnsliv og kultur) og talk (samtalegrupper om politikk og annet).

news.*

I hierarkiet news.*, spesielt tiltenkt nyhetsgruppe-nyheter og administrative grupper, diskuteres og utveksles det informasjon om ting som skjer på Usenet. Nettverksadministratorer og likesinnede utveksler ofte erfaringer her, men news.* inneholder nyttig informasjon også for "vanlige" folk.

Følgende tre grupper kan være spesielt hjelpsomme for Usenet-brukere: news.announce.newusers, news.groups og news.groups.questions.

news.announce.newusers er en av de nyttigste gruppene for nye nyhetsgruppe-brukere. Her finner du informasjon om Usenet, råd og vink om hvordan du bør forholde deg til mediet, og hint om hvordan du best kan utnytte mulighetene som finnes her.

I gruppen news.groups diskuteres forslag om nye grupper innen de åtte store Usenet-hierarkiene, og informasjon om nye grupper legges frem. (Forslag om nye grupper innen andre hierarkier enn "the big eight" -- comp, humanities, misc, news, rec, soc, sci og talk -- diskuteres ikke her).

Gruppen news.groups.questions er, som navnet tilsier, et sted hvor du kan spørre deg frem på Usenet. Har du spørsmål om hvor du kan finne informasjon om spesielle emner, lurer på noe angående spesifikke nyhetsgrupper eller vil vite om du kan få tilgang til nyhetsgrupper som ikke dekkes av din news server -- eller om mye, mye annet -- så er dette stedet å søke svar.

Artikkelen fortsetter under annonsen