Note Pad

Med Palm OS 3.5 på Palm m100 følger programmet Note Pad. Dette programmet gir deg muligheten til å tegne og skrive med PDA-pennen rett på skjermen. Applikasjonen er ment som en enda hurtiger løsning for å gjøre et viktig notat enn andre løsninger. Du skriver i din egen håndskrift, tegner små kart eller lignende.

Det er ikke plass til all verden i bredden på en liten PDA-skjerm. Men hvert notat er skrollbart nedover, i tilsvarende lengde som fire skjermbilder.

Du kan velge mellom tre strektykkelser samt en viskelær-funksjon.

Når du åpner programmet, kommer det opp med en blank side - klart for nye notater umiddelbart. Hvis du heller vil til oversikten over tidligere notater, trykker du i rubrikken "Done". Så får du opp en liste over tidligere notater. Hvert notat markeres automatisk med klokkeslett og dato, og du kan også gi det et navn.