Nokia 7650 fotoalbum

Hovedskjermen
HovedskjermenVis mer

Hovedmenyen
Hovedmenyen Vis mer


Oversikten over bildene på telefonen
Oversikten over bildene på telefonen Vis mer


Kalenderet
Kalenderet Vis mer


En tekstmelding
En tekstmelding Vis mer


Medlinger-menyen
Medlinger-menyen Vis mer


Funksjonsmenyen
Funksjonsmenyen Vis mer


Et bilde
Et bilde Vis mer


Snake i farger
Snake i farger Vis mer


Telefonen i bruk
Telefonen i bruk Vis mer


WAP-surfing
WAP-surfing Vis mer
[Ugjyldig objekt (NAV)]