Modererte nyhetsgrupper gir modererte meninger?

Modererte nyhetsgrupper holder orden på innleggene og sørger for at gruppens emne overholdes. Men er det verdt alt ekstra-arbeidet? Og påvirkes ytringsfriheten?

Nyhetsgrupper er verdensomspennende diskusjonsgrupper du har tilgang til via Internett eller andre kanaler. Her kan du -- og alle andre -- diskutere, ytre meninger, stille spørsmål og få svar på det meste mellom himmel og jord.

Diskusjonsgruppene, som hver dekker et spesifikt emne, drives som umodererte eller modererte grupper.

Når du sender et innlegg til en umoderert nyhetsgruppe, går meldingen fra datamaskinen din til den lokale nyhetsserveren. Denne serveren plasserer meldingen direkte i den aktuelle diskusjonsgruppen, og innen et par dager er meldingen din spredt til nyhetsservere verden rundt -- og er lesbar for alle lesere av nyhetsgrupper.

Sender du et innlegg til en moderert gruppe, er prosessen noe annerledes, og det er både fordeler og ulemper ved systemet.

Via epost

Når du sender et innlegg til en moderert diskusjonsgruppe plukkes meldingen opp hos din lokale nyhetsserver, som har spesielle programrutiner dette. Innlegget sendes automatisk videre via epost til den som er oppført som nyhetsgruppens moderator.

Moderatoren (en person eller en robot-moderator) ser igjennom innlegget og bestemmer om det møter kriteriene for godkjente innlegg til gruppen (riktig emne, noe som ikke akkurat har blitt sagt i andre innlegg, og lignende). Dermed lukes det bort annonser, spam, useriøse innlegg og mye repetisjon. De godkjente innleggene blir deretter lagt ut for alle å se i diskusjonsgruppen.

Resultatet er at spam og annet tull og tøys blir luket ut, slik at kun saklige og gode innlegg får innpass blant det som presenteres i diskusjonsgruppen.

Ting tar tid

Et spørsmål noen stiller seg er om ikke denne prosessen tar litt for lang tid?

Hvis det er én frivillig moderator som har ansvaret for gruppen, kan vedkommende av og til bli overveldet av antall innlegg. Eller kanskje hun eller han har det travelt i sitt eget dagligliv og derfor ikke får lest gjennom innleggene på noen dager…

Robotisk moderasjon (også kalt robo-mod, auto-mod og mod-bot) er en annen mulighet, hvor et skript eller program gjør en datamaskin i stand til å gå gjennom meldingene. Når meldinger kommer inn til moderatorens epost-adresse blir de undersøkt av robo-moderatoren, som sjekker om hvert innlegg følger fastsatte kriterier. Gjør et innlegg det, så legges det direkte ut i diskusjonsgruppen. Med andre ord er dette en relativt effektiv prosess.

Hvis et innlegg ikke godkjennes etter fastsatte kriterier, blir det kanskje gjennomgått manuelt, vraket i denne nyhetsgruppen eller behandlet på annet vis av moderatoren. Dette avhenger av hver gruppes rutiner.

I "forsvar" til tidsspørsmålet peker enkelte spørsmål-og-svar sider for modererte nyhetsgrupper (for eksempel "Moderated Newsgroups FAQ" utarbeidet ved avdelingen for Computer and Information Science ved Ohio State University) på at epost flytter seg raskere gjennom nettverket (Internett) enn news-innlegg. Hvis det ikke blir for store forsinkelser hos moderatorene, kan innlegg til modererte nyhetsgrupper (som altså "fraktes" via epost) bli tilgjengelige for lesere like raskt som innlegg til "vanlige" grupper, i følge forfatterne av disse informasjonssidene.

Sjelden har vel uttrykket "tiden vil vise" passet bedre.

Si hva du vil?

Ryddig presentasjon av innlegg er en ting. Men hva med ytringsfriheten? Er moderatorene "objektive" (hvis det nå finnes noe slikt som objektivitet) i sin avgjørelse av hvilke innlegg som holder mål? Eller luker de stille ut innlegg som ikke faller i deres smak?

Forfatterne av informasjonssiden "Moderated Newsgroups FAQ" trekker frem forskjellene mellom modererte nyhetsgrupper og sensur, og sier:

-- En … vesentlig forskjell er at sensur vanligvis forsøker å forkaste uttalelser av visse synspunkter eller emner i alle media, mens modererte nyhetsgrupper på Usenet bare forkaster innlegg i ett medium: en enkelt nyhetsgruppe, der publikum har blitt enige om en karakteristikk som ofte beskriver hva som hører til innenfor eller utenfor det aktuelle emnet, samt om å bruke en moderator og moderasjonsprosessen.

Samme informasjonsside bruker også følgende eksempel som sammenlikning mellom sensur og moderasjon:

-- Hva med avisen som legger alle sportsartiklene i en seksjon, alle lokalnyhetene i en annen, og holder rubrikkannonsene adskilt fra nyheter og redaksjonelt stoff? Er det en organisasjon etter emne, eller sensur?

Kritisk

Ser man media-kritisk på det hele, er modererte diskusjonsgrupper neppe noe verre eller bedre enn andre modererte media.

Av organisasjonsmessige og plassmessige grunner sitter det som regel en redaktør eller annen medarbeider i de fleste media-organisasjoner og bestemmer hvilke innslag og artikler det kan gjøres plass til hver dag og hvilke som skal utelates, hvilken informasjon som er viktig og hvilken som er "uviktig". Redaksjonens, organisasjonens eller moderatorens grunnleggende kvaliteter er til syvende og sist ofte en avgjørende faktor for informasjonsutvalget.

Internett, inkludert diskusjonsgruppene, er derfor et mer åpent medium enn de fleste. De fleste modererte nyhetsgrupper har dessuten et umoderert "sidestykke" som omhandler samme emnet, hvor alt av meldinger kommer med. - På godt og vondt.