Konklusjon og tips

Vi har nå laget oss noen regler for utenlandsreiser i fremtiden:

[Ugjyldig objekt (NAV)]

1) Sjekk at modemet også fungerer på hoteller, om nødvendig sjekk et nytt modem fra et lokalt hotell i Norge med et gammelt telefonsystem.

2) Sørg for alternative tilknytningsmuligheter - sjekk utenlandske numre fra Norge

3) Skaff riktige og tilstrekkelig lange overgangskabler minst 5-6 meter

4) Sørg for å sette dato for eventuell System Restore i Windows Me

5) Ha med kopier av viktige drivere/programmer og operativsystem på CD.

6) Gi aldri opp!