Kalender

Kalenderen i Casio OS fungerer, men den er satt opp på en ganske annen måte enn kalenderen i operativsystemet Palm OS. Vi må innrømme at vi foretrekker brukergrensesnittet Palm OS-kalenderen fremfor Casio OS.

Visningene i kalenderen i Casio OS (i følge våre tester på Casio Cassiopeia PV-250X og PV-750 med engelsk versjon av operativsystemet) blir veldig tettpakkede. Tanken er god; Casio har sikkert ment å gi deg tilgang til en rekke typer opplysninger ut ifra én applikasjon – f.eks. er huskelisten innarbeidet i kalenderen. I tillegg kan du legge inn påminnelser om ting med f.eks. daglige, månedlige eller årlige påminnelser. Men alt dette blir for sammenklemt på den lille skjermen, og i stedet for å få oversikten, mister vi den.

Visningen av én dags gjøremål kommer ikke opp i en enkel og oversiktlig liste med klokkeslett, som i Palm OS. Du får i stedet opp en tettpakket side hvor planene dine vises i flere forskjellige oppsett, og hvor det kommer frem alt for mye informasjon – særlig hvis du også har lange huskelister, slik en del av oss gjerne har.

For øvrig åpnes kalenderen alltid i månedsmodus. Med et enkelt klikk på en dato, åpnes enten visningen i dagsmodus (hvis ingen planer er lagt inn), eller de får en visning nederst i månedskalenderen over hvilke avtaler og ting du må huske akkurat den dagen. Ved hjelp av nok ett trykk på datoer med avtaler, kommer du inn i dagsmodus.

Du kan selvsagt også bruke menyen til å velge visningsmodus, og her har du flere valg enn i f.eks. Palm OS – en dag, en uke samt en, to og tre måneder.

Du får, som sagt, også tilgang til huskelisten fra menyen i kalenderen. Dette kan du lese mer om her.