Internett via radiobølger

Stor båndbredde, en forbindelse som tilrettelegges dine behov samt muligheten til hurtige justeringer er noen av fordelene med Internett via radiobølger.

Flere selskaper tilbyr nå trådløs Internettforbindelse til bedrifter, via lokale radionoder. Men enkelte tilbydere har også lagt tjenesten til rette for privatbrukere. Med en slik forbindelse kan du få stor båndbredde, og du betaler en fast, månedlig avgift. Du betaler ikke leie for fastlinje i tradisjonell forstand eller for tellerskritt.

Slik virker det

Informasjonen sendes som radiobølger (mikrobølger) mellom brukeren og et av tilbydernes radiotårn. Brukeren får en antenne montert på taket sitt, med forbindelse ned til nettverket i bedriften.

Forbindelsen skjer altså via radiobølger fra brukeren til radionoden, men går i skrivende stund ofte videre via fastlinjer fra radionodene og inn til tilbyderes sentraler. Etter hvert som radionodene får større rekkevidde, vil mer og mer av kabelnettverket også bli trådløst.

Foreløpig har antennenodene en rekkevidde på 3-5 km, når tilbyderens sentrale antenne er en rundstrålende antenne. Hvis det monteres retningsbestemt antenne i begge ender (både hos tilbyder og kunde) kan rekkevidden økes. Inntil rekkevidden øker, er enkelte forbindelser avhengige av flere antennenoder på rad for å få signalene frem til brukeren.

Det må være fri sikt mellom antennene, og derfor plasseres antennen på tak, i tårn osv. Dårlig vær skal generelt sett ikke ha noen innvirkning på forbindelsen, og selskapene som tilbyr slik Internett-tilknytning regner forbindelsen som meget sikker.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Raske løsninger

Fordi tilbyderne generelt sett ikke er avhengige av å leie linjer fra andre selskaper, kan du få båndbredden opp- eller nedgradert uten mye ventetid. Leveringstiden på en radiobølgeforbindelse er også generelt raskere enn ved andre typer fastlinjetilbud.

Forskjellige selskaper tilbyr standardløsninger, mens noen også har spesialløsninger. Overføringshastighetene ligger generelt mellom 64 Kbps og 2 Mbps. Men båndbredder fra 50 Kbps og helt opp til 155 Mbps er tilgjengelige. Det finnes ingen grense for båndbredden vi kan tilby, sier flere av tilbyderne.

I tillegg til rask Internett-tilknytning, kan du gjennom enkelte tilbydere også få en enda raskere forbindelse til andre selskaper som er knyttet til samme nettet. Flere bedrifter som sender store filer til hverandre benytter seg derfor ofte av en radioforbindelse.

Ikke bare i byene

Flere selskaper tilbyr nå trådløs Internett-tilknytning via radiobølger, med hovedsatsing på bedriftsmarkedet og som regel i de største byene. Enkelte selskaper tilbyr også teknologien til privatkunder.

Men det er ikke bare i Norges større byer at det satses på Internett via radiobølger. For eksempel har lokale krefter i Ulvik i Hardanger startet aksjeselskapet Ulvik IT-Drift AS, som tilbyr 1 Mbps fast tilknytning via radiobølger til bedrifter og privatpersoner i nærmiljøet. Teknologien har vært i bruk i Ulvik siden september 1998 (blant de første i Norge), og selskapet drives på dugnadsbasis.

I tillegg til å tilby rask Internett-tilknytning, ønsker selskapet i Ulvik å bygge opp IT-kompetansen i regionen samt beholde resurssene i nærmiljøet. Du kan lese mer om dette lokale initiativet her.

Det finnes også flere mindre radiobølge-tiltak rundt i landet, for eksempel for de ansatte ved NTNU (Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet) i Trondheim. Prosjektet på NTNU (som heter Trondløs) startet våren 1999. Antenner på to av NTNUs bygg gir en forbindelse til NTNUs datanett på opp til 3 Mbps via radiobølger. Forbindelsen er i skrivende stund under utprøving, men vil muligens også gjøres tilgjengelig for studenter hvis prøveprosjektet er vellykket.

Her finner du en oversikt over tilbud om Internett via radiobølger fra diverse selskap som tilbyr denne tjenesten rundt i Norge.