Innlegging av tekst

Du kan legge inn tekst på to måter:

  • Ved å trykke på ett og ett tegn på et av de tre tastaturene som kommer frem på den trykkfølsomme skjermen.
  • Ved å skrive inn informasjon i programmet PC sync for Windows på den stasjonære PCen din, og så overføre dette til PDAen ved en synkronisering.
  • Det er et stort savn ved Casio OS: Muligheten for å skrive inn informasjon i adresselister, kalender osv. for hånd, slik du f.eks. kan gjøre med Palm OS sitt Grafitti-program, mangler. En slik mulighet gjør at innlegging av informasjon går mye raskere enn ved bruk av de virtuelle tastaturene. Innlegging av tekst på Casio Cassiopeia PV-250x og PV-750, som er de maskinene vi har testet med Casio OS, er lite morsomt og tar lang tid. Og det blir slitsomt i lengden å sitte å nistirre og sikte på et lite, virtuelt tastatur.

    Det hjelper ikke saken at tastaturet for tegnsetting i Casio OS mangler en ”delete”-tast, slik at du må tilbake til bokstav-tastaturet for å slette et ukorrekt tegn. Dette har vi irritert oss over flere enn én gang…