Håndholdte PCer kan snakke samme språk

En nyttig funksjon i en travel hverdag, kan være muligheten til å overføre informasjon fra en PDA (personlig digital assistent) til en annen. Med SyncTalk Professional kan du gjøre dette via den infrarøde forbindelsen, selv mellom PDAer med forskjellige operativsystem.

Håndholdte PCer kan snakke samme språk

SyncTalk Professional, fra det amerikanske selskapet SoDeog Technologies Inc., ser med dette ut til å åpne nok en dør for PDA-brukere. Nå behøver du ikke lengre sjekke om en kollega, eller andre du utveksler informasjon med, benytter ”ditt” operativsystem på PDAen. Med dette programmet kan du nemlig kjøre infrarød overføring mellom maskiner med operativsystemene Microsoft Windows CE, Palm OS, Symbians EPOC32 eller AutoPC.

Den eneste begrensningen med programmet er at SyncTalk Professional bare kan overføre ett visittkort eller notat av gangen. Men en fremtidig utgave vil støtte overføring av flere filer av gangen, i følge PC Magazine.

Enkel overføring

Begge maskinene, både avsender og mottaker, må ha SynchTalk installert. Mottakeren kan i stedet benytte SyncTalk Companion, som er en gratisutgave som gir deg mulighet til å prøve programmet. Du får tre forsøk til å sende informasjon, og ubegrensede muligheter til å motta data fra PDAer som har installert SyncTalk Professional.

Vi har ikke testet SyncTalk, men i følge PC Magazine skal det være enkelt i bruk. Når du skal sende informasjon, velger du enten oversikten over kontakter, avtaler eller notater (memos), for så å markere den aktuelle ”filen” du ønsker å overføre.

Mottakeren trenger bare å markere om han eller hun vil motta informasjonen eller ikke. Så sant mottakeren aksepterer overføringen, går alt annet av seg selv; den overførte informasjonen lagres automatisk i riktig program hos mottakeren. Palm OS-versjonen justerer sågar tidene hvis du overfører avtaler mellom PDAer som er satt opp i forskjellige tidssoner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Overføring mellom Palm OS 3.0 og Windows CE 3.0 skal fungere greit, mens det visstnok skal være noen problemer med overføring til EPOC32, rapporterer PC Magazine. Det skal være problemer med å lagre tekstnotater i enheter som benytter EPOC32, men denne feilen er under utbedring, i følge produsenten SoDeog Technologies.

Tilgjengelig på nettet

Håndholdte PCer kan snakke samme språk

SyncTalk Professional kan kjøpes på Internett, og koster rundt 30 amerikanske dollar (ca. 270 kroner). Du kan registrere deg for online kjøp av SyncTalk Professional eller gratis utprøving av SyncTalk Companion på SoDeog Technologies’ hjemmesider.