Fastpris fra Telenor

For første gang i Telenors 150 år lange historie, tilbyr selskapet nå en fastpris på vanlig telefon. Og konkurrentene er raskt på banen med tilsvarende, og billigere løsninger.

Telefoni er ikke hva det en gang var. Det har Telenor smertelig fått erfare. Monopolets tid er for lengst over, stadig flere finner bedre tilbud andre steder, for ikke å glemme den stadig økende gruppen telefonister som velger bort fasttelefoni til fordel for mobiltelefoni og IP-løsninger.

Nå håper Telenor at de kan demme opp for flukten ved å innføre fastpris på "vanlig" telefoni, både analoge og digitale ISDN-abonnementer. Telenors eksisterende Pluss-abonnement blir fastprisabonnement, der du kan ringe så mye du vil til hjemmetelefoner i Norge for 249 kroner pr måned for analog, og 329 kroner for ISDN. Da er fastavgiften inkludert. Det er ingen minuttpris eller oppstartsavgift på disse samtalene. I tillegg blir det 20 prosent lavere priser til mobil og utland.

Bredbåndstelefoni-kunder er heller ikke glemt, og det blir heretter ikke oppstartsavgift eller minuttpris dersom du velger abonnementet Bredbåndstelefoni Pluss. Dette abonnementet koster 159 kroner i måneden, pluss 60 kroner for linjetilgang dersom du har sagt opp analog/ISDN-abonnementet, og det har du sannsynligvis).

Et nytt abonnement, kalt Bredbåndstelefoni Mini, er uten månedsavgift, og er gratis å bruke til andre med bredbåndstelefoni fra Telenor. Dette abonnementet er i følge Telenor myntet på deg som ønsker å stifte bekjentskap med bredbåndstelefoni for første gang.

Våkne konkurrenter

Ikke lenge etter at nyheten fra Telenor ble kjent, dukket det opp motsvar fra konkurrenten Tele2. Tele Suveren Pluss svarer til analog/ISDN-abonnementene til Telenor, men er 10 kroner billigere pr måned.

Nytt blir også bredbåndstelefoniabonnementet Large Pluss, også dette 10 kroner billigere pr måned. Betingelsene for øvrig er omtrent som Telenors.