EUNet

 • Produktnavn: AirEUnet
 • Utbredelse: Oslo (sentrale områder), Bergen (sentrum + Kokstad), Trondheim og Tromsø. Prosjekter i Kristiansand og Elverum.
 • Hastighet: 64Kbit per sekund – 2 Mbit per sekund er standard (tradisjonell bit-inndeling er valgt fordi kundene er vant til disse), men det er ikke begrensninger på båndbredden, og spesialavtaler kan inngås. I fremtiden vil bedriften din kunne bestille hastighet som automatisk varieres etter behov, f.eks. tilpasset ulik trafikk til ulike tider.
 • Priser: Alle priser er eks. mva.
  64 Kbps – kr. 4.000 pr. mnd. + kr. 800 pr. mnd. i linjeleie
  2 Mbps – kr. 24.900 pr. mnd. + kr. 2.800 pr. mnd. i linjeleie
 • Nettverk: Samme priser uansett ant. maskiner.
 • Etableringskostnad: Øker i takt med hastigheten som bestilles. Eksempler på etableringspriser: 5.900 kroner for 64 Kbps (inkl. ruter og installasjon); 8.400 kroner for 2 Mbps (uten ruter).
 • Utstyr: Utstyret eies av EUnet.
 • Viderekobling sentral, nasjonal node: EUnets egne linjer til egen sentral
 • Videreforbindelsen eies av: EUnet
 • Leveringstid: Innen 2 uker
 • Ventetid på justeringer i hastighet: Umiddelbart etter forespørsel
 • Hjemmeside: AirEUnet