EU sier ja til spam

Gjør deg klar: Masseutsendelse av epost har fått Europaparlamentets godkjennelse. Det overraskende vedtaket kan føre til økning av spam i eposten din.

Det var motstandere av spam – The European Internet Service Providers Association – som i slutten av april la frem forslag for Europaparlamentet om å lage regler mot plagsom markedsføring via epost. Som støtte hadde de titusener av elektroniske underskrifter fra hele Europa.

Men bare 137 medlemmer stemte for forslaget, mens 266 stemte imot, ved Europaparlamentet i Strasbourg sin avstemning i forrige uke.

Vær forsiktig med gjestebøker og diskusjonsgrupper

Europaparlamentet sa ved avstemmingen også ja til automatisk innhenting av epost-adresser.

Automatisk innhenting skjer ved at spesialprogrammer leter seg gjennom diskusjonsgrupper og webtjenester på jakt etter epost-adresser. Disse adressene legges inn i databaser, og brukes deretter til masseutsendelse av epost.

Dette kan bety at du ved å delta i diskusjoner på Internett, eller signere elektroniske gjestebøker, snart får tilbud om å tjene raske penger, slanke deg eller bruke penger på porno.

Beskyttelse finnes – men virker det?

Europaparlamentet vedtok en form for beskyttelse: Du kan registrere deg i nasjonale databaser, slik at det skal bli mulig å stryke deg fra databaser som brukes til masseutsendelse av epost.

Men vil dette fungere? Aktivistene tviler, og mener at internettbrukere i beste fall må regne med mange ukers ventetid fra registrering frem til spam slutter å fylle opp epost-kassene deres.

Norge er neppe beskyttet

Nasjonale grenser på Internett fungerer ikke som i den fysiske verden. Hvis det er tillatt å drive med masseutsendelse av epost i de fleste vesteuropeiske land, er det stor fare for at epost-adresser som ender på .no ikke får spesialbeskyttelse.

Regelverket i Norge vil neppe være til stor hjelp – norske regler er ikke spesielt restriktive sammenlignet med EUs, selv om Forbrukerombudet har bedt om at Justisdepartementet lager regler om at masseutsendelse kun kan skje ved forhåndssamtykke.