Epost

Det varierer fra maskin til maskin hvilke epostmuligheter som følger Casio OS. I modellen Casio Cassiopeia PV-250X, har du som nevnt ingen epostmuligheter.

Men med en modell som Casio Cassiopeia PV-750 er saken en helt annen. Ikke bare kan du synkronisere epost i inn og utboksene dine når du utfører en synkronisering mellom den stasjonære PCen og PDAen. PV-750 kan også sende og hente ny epost ved hjelp av en mobiltelefon med modem og infrarød port (IrDA-port).

Denne epostmuligheten fungerer veldig bra, og er overraskende enkel å bruke. Det er fem greie steg som må på plass:

1) Pass på at du har en mobiltelefon med modem og IR-port som kommuniserer med IR-porten på PDAen.

2) Tegn Internett-/epostabonnement (hvis du allerede ikke har dette), og pass på å få informasjon om brukernavn, passord pluss diverse adresser for tjenere forbundet med abonnementstilbyderen. (Alt du trenger å vite er enkelt forklart i håndboken for PV-750.)

3) Legg inn denne informasjonen i epostprogrammet på PV-750, slik det er forklart i brukerhåndboken.

4) Skriv eposten på PV-750 og trykk ”send”, slik at eposten lagres i utboksen.

5) Aktiver IR-forbindelsen mellom mobilen og PDAen (pass på at portene peker mot hverandre, med maks 1 meters avstand), og følg instruksjonene. Prosessen er enkel og effektiv.

Stjerne i margen for denne brukervennlige prosessen!