Digital vannmerking

Endelig finnes det en skikkelig løsning for deg som er redd for at dine digitale bilder blir ”misbrukt” på Internett. Med et lite program fra Digimarc kan du legge inn et usynlig digitalt vannmerke i alle dine fotografier og bilder. Dermed er du svært ”beskyttet”.

Er du redd for at dine bilder skal komme på urettmessige hender? At det for eksempel stjeles kunstverk fra dine hjemmesider av folk som ikke respekterer åndsverkloven? At noen publiserer et av dine fotografier, uten å ha avtalt med deg på forhånd?

Løsningen er å vannmerke all grafikk som du lager og for eksempel legger ut på nettet, slik at det aldri er tvil om at du er opphavsmannen. Kommer du da over et bilde som har vært urettmessig brukt, vil vannmerket kunnet bevise din eiendoms- og opphavsrett.

Vannmerking vil ikke arrestere noen tyver eller koble ned deres PCer, men gjøre det mulig for deg på en enkel måte å beskytte deg mot misbruk.

Copyright

Det amerikanske firmaet Digimarc har allerede i noen år vært ute med en komplett og patentert løsning for digital vannmerking av punktgrafikk. Dels kan du laste ned programvare for digital vannmerking fra selskapets hjemmeside, dels kan du kjøpe tilleggstjenester hos Digimarc for å overvåke Internett mot misbruk.

Et digitalt vannmerke er usynlig for det blotte øye. Det gjemmes i de naturlige variasjonene som finnes i ethvert bilde.

Ved å sette inn et vannmerke i dine bilder, legger du inn det internasjonale anerkjente opphavsmerke © sammen med en del informasjon om deg og bildene dine. Enhver som deretter leser ditt vannmerke, vil vite hvem du er og hvordan du kan kontaktes.

Kjerne i den digitale vannmerkingen til Digimarc er to små programmer, ett for å lage digitale vannmerker og et for å lese vannmerkene i de mest vanlige grafikk- og fotoredigeringsprogrammer. Videre kan du velge mellom en enkel og gratis løsning, eller å abonnere på en mer omfattende tjeneste fra Digimarc.

Gratis

Du begynner med å registrere deg på Digimarc sin hjemmeside og får deretter tildelt en såkalt Creator ID, din identifikasjon hos Digimarc. Deretter laster du ned de to programmene for henholdsvis å lage og lese digitale vannmerker, installerer disse, og dermed er du i gang.

Programmene er såkalte plugg-ins som kjører under ditt vanlig fotoredigerings- eller grafikkprogram som Photoshop eller CorelDraw. Et vannmerket fotografi vil for eksempel i Photoshop synes med et lite ©-merke ved siden av filnavnet øverst i vinduet.

Gratisløsningen fra Digimarc gir bare mulighet til å legge inn opphavsmerke, navnet ditt og et årstall. Men for 99 dollar (ca 750 kroner) i året kan du abonnere på den mer omfattende og svært gunstige profesjonelle tjeneste.

For de profesjonelle

Med den profesjonelle pakken kan du legge inn både adresse, telefonnummer, e-postadresse og lenke til din hjemmeside. I tillegg får du tilsendt en rapport hver måned med oversikt over hvor på Internett Digimarc har oppdaget at dine bilder er blitt lagt ut.

Selv om det tas utsnitt av et fotografi eller bilde, bevares vannmerket. Hvor kraftig beskjæring som tåles før informasjonen går tapt, vil blant annet være avhengig av hvor kraftig vannmerking du i utgangspunktet har laget. Men i det store og hele skal det svært lite til av det originale bildet, før vannmerkeinformasjonen er lesbar.

Selv når et bildet som er vannmerket, skrives ut eller trykkes, bevares vannmerking. Ved ny innskanning blir informasjonen igjen tilgjengelig.

Egentlig er ikke informasjonen lagret direkte i bildet, bare årstall og ditt identifikasjonsnummer som viser til en hjemmeside hos Digimarc der alle opplysningene om deg og bildene dine ligger lagret.

Ingen kvalitetsforringelse

Alt dette høres vel og bra ut. Hva da med kvaliteten på bildet etter at det er blitt vannmerket? Påvirker ikke vannmerket bildet? Uten tvil må vannmerket endre enkelte pixels i bildet. Men så langt har undertegnede ikke vært i stand til å registrere noen forringelse verken på skjerm eller trykk.

Ved riktig store forstørrelser, ned på pixelnivå, kan det registreres små endringer, men ellers er vannmerket fullstendig usynlig. I enhver webpublisering er kvaliteten i hvert fall bevart mer enn godt nok.

Muligens skal en være noe mer forsiktig ved tradisjonell høykvalitetstrykking, om ikke annet bør en kanskje redusere tydeligheten av vannmerke. Det betyr i praksis bare at bildet ikke tåler så kraftig beskjæring før informasjonen går tapt.

I det hele tatt er det ingen grunn for heretter ikke å beskytte sine bilder.