Bruksområder for IIIc og IIIe

En av de tingene en PDA kan hjelpe deg med, er å holde orden på avtaler, adresser, gjøremål og viktig informasjon i en travel hverdag. Etter vår mening, er disse Palm-modellene enkle nok i bruk til at dette lar seg gjennomføre i praksis.

Det aller første du bør gjøre før du tar Palm-PDAen din i bruk, er å installere Palm Desktop Software (ca. 12 MB) på PCen, fra CDen som fulgte med i pakken. Vår erfaring er at installasjonen er ukomplisert og relativt raskt, men i løpet av denne prosessen må du også ta stilling til hvilket epost- og kalendersystem du skal benytte.

Med Palm IIIc er synkronisering mot Microsoft Outlook innebygget. Palm IIIe støtter også Microsoft Outlook, og andre programmer, med du må kjøpe synkroniseringsprogramvare separat siden dette er ikke inkludert med IIIe, i følge Ide Data.

Nytten av en PDA

Som de fleste PDAer, tilbyr Palm IIIc og IIIe en rekke funksjoner som kan hjelpe deg å holde orden i dagliglivet: kalender, adressebok, huskeliste, notatblokk, kalkulator samt epost og oversikt over utgiftene dine. (De to siste funksjonene fungerer ikke hvis du bruker PDAen sammen med en Macintosh, i stedet for PC, i følge Palm).

Med andre ord kan en PDA enkelt og greit erstatte en god, ”gammeldags” tidsplanlegger/adressebok.

Det snedige med disse funksjonene på en PDA er selvsagt at alle lister og oversikter til enhver tid fremstår som ryddige og oversiktlige. Trenger du å endre en adresse eller en avtale i ”boken” din, blir det ikke lenger masse kluss med kulepennutstrykninger, uforståelig håndskrift osv. Ikke finnes det krøllete ark eller eselører heller... Systemet er oversiktelig for deg, og profesjonelt-utseende overfor andre – kanskje med unntak av det gjennomsiktige utseendet til IIIe. Det er litt mindre profesjonelt-utseende, hvilket passer enkelte brukergrupper bedre.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Palm gjør jobben enkel

Vårt inntrykk av Palm IIIc og IIIe i bruk, er at disse PDAen gjør det både enkelt og morsomt å holde orden på adresser, gjøremål og huskelister.

Hver funksjon er lett tilgjengelig fra ”startsiden” som går igjen på Palm IIIc og IIIe, hvor du har enkle ikoner som fungerer som lenker videre til hver av funksjonene. Du trykker på ikonet på skjermen enten med medfølgende ”penn” (pekeredskap som følger med PDAen) eller med en finger (mer unøyaktig og lager fingeravtrykk på skjermen).

Du kan også velge ønsket funksjon ved å trykke på en av knappene på selve PDAen, nedenfor skjermen. Her har hovedfunksjonene hver sin knapp, samt at det her finnes en tast for å skrolle opp eller ned på sidene.

Vår favoritt

Vår favoritt blant funksjonene på IIIc og IIIe er huskelisten. Her kan du ikke bare skrive inn stikkord for ting du må huske. Du kan også rangere disse etter hvor viktige de er, om de er personlige eller jobbrelaterte gjøremål, datoen punktet senest må være utført osv.

Du kan også bestemme hvordan huskelisten skal vises til enhver tid, basert på kriteriene nevnt ovenfor. Har du ekstra informasjon som må med, legger du dette inn i notater som følger hver av punktene på huskelisten din. Og må du føye inn noe etter hvert, som burde vært rangert høyt opp på listen, så smetter dette inn på riktige plass, basert på kriteriene du krysser av. Enkelt og greit.

Med andre ord, det blir slutt på rotete huskelister og smålapper over alt. I stedet får du en huskeliste som er oppdatert og organisert slik du vil ha den til enhver tid – så sant du tar deg tid til å legge inn nye punkter etter hvert som de dukker opp. Med disse to Palm-modellene mener vi det er så enkelt at det lar seg gjennomføre, selv i en travel hverdag.

Vi brukte ikke disse to modellene lenge nok til å få inntrykk av om de har nok internminne, hvordan funskjonene fungerer over tid osv. Derimot kan vi nevne at IIIe har 2 MB internminne og bruker operativsystemet Palm OS 3.1, mens IIIc har 8 MB internminne og er utstyrt med den nyeste versjon av Palms operativsystem – Palm 3.5. Det kan også nevnes at Palm IIIc har den nye 20 MHz Dragonball-prosessoren fra Motorola (samme prosessoren som i Palm Vx, i følge Ide Data).

Begge modellene kan også kobles til Internett via en mobiltelefon eller modem-programvare og IIIc støtter bilder bl.a. i JPG-format.

Du kan skrive inn informasjonen på huskelisten, notatblokken og i adresseboken på tre forskjellige måter. Disse fremgangsmåtene kan du lese mer om her.