Bredbånd på bygda

Har du hørt om Internett over radiobølger og satellitt? Dette er to av flere alternative løsninger for deg som ønsker bredbånd, men ikke bor midt i byen.

De fleste bredbåndsløsningene er foreløpig forbeholdt byfolk. Vil du for eksempel ha ADSL
kan du ikke bo lengre enn fem kilometer fra en sentral (NextGenTel), så hva da om nærmeste bredbåndsentral er 20, 50 eller 80 kilometer borte?

Det finnes i hovedsak to gode alternativer: Internett via radiobølger og via satellitt. Begge disse tilknytningsmåtene er trådløse og sender derfor signaler gjennom luften.

Surfing på himmelske bølger

Bredbånd på bygda

Internett via 5813>radiobølger har tre fordeler: Det er en trådløs forbindelse som tilsier at du kan bo relativt langt fra folk og fe fordi du ikke trenger kabler knyttet opp mot et nett. Du har mulighet for stor båndbredde, og i likhet med mange andre bredbåndsløsninger betaler du kun en fast månedlig avgift for konstant oppkobling.

Nå gjelder heller ikke denne regelen uten unntak. Selv om alt virker såre enkelt, følger det visse restriksjoner til deg som bruker. Det spiller faktisk en rolle hvor du bor. Teknologien virker nemlig på følgende måte:

Du må ha en antenne på taket, en mottaker, for at dataene skal kunne sendes via radiobølger til et av tilbydernes radiotårn. Fra dette tårnet (noden) går signalene videre til tilbyderens sentral. Dermed kan du ikke bo alt for langt unna et radiotårn. I tillegg viser erfaringer at radiobølgene krever fri ferdsel, og er huset ditt omringet av høye fjell kan du lett få problemer.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Heldigvis finnes det et lite unntak for unntaket: Du kan bo relativt langt unna noden dersom du få installert en spesialantenne på taket. Denne er retningsstyrt mot en egen antenne hos tilbyderen som igjen peker direkte tilbake mot din antenne.

De fleste tilbyderne leverer hastigheter mellom 64 kbps og 2 Mbps, men båndbredder helt opp til 155 Mbps er tilgjengelige for den med mye penger og eksentriske behov. Prisene varierer mellom de ulike 5820>tilbyderne men ligger fra omtrent 300 kroner og oppover.

Ta gjerne en titt på vår samling av artikler om 20198>Internett via radiobølger for mer informasjon.

På den ytterste nøgne ø

Flere kommuner har dannet eget radiobølgenett for å øke beboernes tilgang til Internett. I 5718>Ulvik i Hardanger har privatpersoner og bedrifter dannet spleiselag og gått sammen på dugnadsbasis for å bringe Internett til innbygerne, som nå betaler mellom 280 og 480 kroner måneden for 1-3 Mbps forbindelse rett inn i stua. Tilbudet gjelder også i kommunene Voss og Granvin, men det arbeides med å inkludere hele Hardanger og Voss fylkeskommune i prosjektet.

Stryn forsøker også å dra i gang et lignende initiativ. Foreløpig gir ikke løsningen raskere tilknytning enn 128 kbps, og til en noe høy pris. Bor du i området og misliker tellerskritt, er tilbudet likevel verdt en vurdering.

Vet du om lignende tilfeller ellers i landet vil mange sette pris på om du tipser om dette i diskusjonsgruppen nedenfor.

Parabole gleder

Bredbånd på bygda

Med en parabolantenne på taket får du ikke bare mulighet til å ta inn Digital-TV, men også å sende datasignaler.

Dersom du belager deg på 5856>Internett-tilgang over satellitt, må du i tillegg ha et modem eller annen forbindelse som kan sende signaler fra PCen og ut i Cyberspace. Du mottar data gjennom parabolen og sender data fra deg gjennom en annen forbindelse. Det finnes også toveis satellitt kommunikasjon, men erfaringene med denne typen forbindelse viser store stabilitetsproblemer, samtidig som det er veldig dyrt.

I tillegg til parabolantenne og modem trenger du et ekstra PC-kort og spesiell programvare for å benytte deg av dette tilbudet.

Fordelene med tilknytning via satellitt er for det første at det er lite stedsavhengig. For det andre kan du oppnå stor båndbredde. Det siste skyldes nettopp at du benytter deg av to tilknytningsformer samtidig, og kun benytter satellitten til å motta informasjon.

Se vår samling av artikler om 20199>Internett over satellitt for mer informasjon.

Flere løsninger underveis

20200>Internett via strømnettet (PLC) er en av de tilknytningsmetodene det knytter seg størst forventninger til. Med sin båndbredde og et velutbygd nettverk er strømnettet nærmest ideelt for dataoverføringer.

Dette nettet knytter alle norske husstander og bedrifter opp mot hverandre, så nettverksgrunnlaget er allerede lagt. Foreløpig er denne teknologien kun under utprøving og er ikke tilgjengelig for privatpersoner. Kommersialisering er imidlertid ventet i løpet av 2001.

20195>Internett-tilgang via kabel-TV-nettet har vært tilgjengelig for privatkunder lenge, og er en kjekk løsning for mange som bor i utkanten av byene. Vi omtaler imidlertid ikke løsningen her fordi store deler av landet er uten nett for kabel-TV.

Bor du utenfor de sentrale byområdene, men har tilgang til kabel-TV-nettet, kan dette være en god løsning. Teknologien har potensiale til å kunne trekke ut enorme båndbredder og er ikke alt for dyr, verken i installasjon eller månedlige kostnader.