Bredbånd-Internett fra strømuttaket

Muligheten for å benytte strømnettet som Internett-tilknytning har vært i emning i lengre tid. Et av selskapene som nå setter i gang et slikt pilotprosjekt er Viken Energinett, og vi tar en titt på hva fremtiden kan bringe.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er én veldig klar fordel med å kunne koble seg til Internett via strømnettet: Stort sett alle bosteder, kontorbygg og andre arbeidsplasser i Norge i dag er knyttet til strømnettet, så nettverket ligger allerede på plass.

I tillegg finnes det flere andre positive sider ved et slikt nettverk, som har fått betegnelsen PLC (Powerline Communication): De fleste rommene i et hus eller en leilighet har et strømuttak. Derved har ikke nettverksoperatøren bare linjer til hvert hus eller bygning, men også til hvert rom. Med andre ord skal du kunne koble til PCen din i det rommet du måtte ønske, uten at det må trekkes ekstra kabler. Samtidig skal det være enkelt å legge opp til et lokalt PC-nettverk (eng. local area network, LAN), siden forbindelsen fra rom til rom allerede er der.

I tillegg er det mulighet for stor båndbredde – opp til 3 Mbps, noe vi kommer nærmere tilbake til nedenfor

Det er også flere andre typer bredbåndstjenester enn Internett som skal kunne formidles over lavspentnettet: telefoni, sikkerhetstjenester (ulike typer overvåkning og alarmer) og ”smarthus”-løsninger (fjernkontroll og styring av f.eks. temperatur, lys og luftkvalitet). Energiselskapet skal også kunne utføre fjernavlesing av strømmåleren din.

I tillegg til å være tidlig ute med testingen av Internett via strømnettet, skal Viken Energinett også være blant de aller første som tester IP-telefoni.

Trenger tre-fire ”dingser”

DinSide har snakket med to av lederne for Viken Energinetts PLC-prosjekt, forretningsutviklingssjef Avtar S. Jasser og prosjektleder Simen Hesleskaug, for å få vite mer om denne teknologien.

For det første, hva skal til for at du kan koble PCen til strømuttaket i veggen og få Internett via bredbåndstilknytning?

Ikke så alt for mye utstyr. Så sant du har strøm, er kablene som går hjem til deg også de samme som kan gi deg bredbånds-Internett. Men du trenger tre-fire ting, i tillegg til strøm og PC:

  • Et nettverkskort (Ethernet-kort)

  • Et PLC-adapter, mellom elektrisitetsstøpselet og ledningen som går fra PCen din

  • En koblingsboks internt i huset eller leiligheten din

  • Og eventuelt en egen koblingsboks som går ut mot det eksterne systemet (denne boksen kalles gjerne ”outdoor access point”, og kan også deles f.eks. mellom flere leiligheter i samme bygning)

PLC-adapteret vil forsyne to uttak, for eksempel til en PC og en telefon, i følge Jasser og Hesleskaug. Det er for tidlig å si noe spesifikt om prisen, men de regner med at den vil ligge rundt 500 kroner per adapter.

De to koblingsboksene som benyttes i prototypen av utstyret, tjener to forskjellige hensikter.

Enkelt fortalt, kan vi si at ”outdoor access point”-boksen tar imot signalet utenfra. Dette signalet ligger på en frekvens mellom 3-10 MHz. Slik systemet er i dag, må alle eneboliger ha en slik boks, mens en bygning med leiligheter kan klare seg med én slik enhet.

Så skal signalet sendes videre til det interne nettet. Da må det innom den interne koblingsboksen, som hver bruker må få installert i hjemmet sitt, enten vedkommende bor i enebolig, rekkehus eller leilighet. Denne boksen oversetter signalet ut mot det interne nettet, som sendes på frekvenser mellom 15-28 MHz.

Etter at pilotprosjektet er gjennomført, vil Viken Energinett avgjøre hvorledes systemet skal settes opp hvis selskapet bestemmer seg for å tilby tjenesten for kommersiell bruk. Jasser og Hesleskaug regner med at interesserte vil trenge å få besøk av en installatør for å kunne ta PCL-tjenestene i bruk, på lik linje med flere andre Internett-tilknytningsmuligheter.

Stor kapasitet – på deling

Viken Energinett lover bredbåndskapasitet med PLC-teknologien. Overføringshastigheten under pilotprosjektet vil ligge på 2,3 Mbps, mens en kommersiell tjeneste vil kunne tilby en båndbredde på 3 Mbps, i følge Jasser og Hesleskaug. Forbindelsen vil være symmetrisk, altså med samme båndbredde til og fra den eksterne nettstasjonen fra bostedet ditt.

Men, det er samtidig viktig å merke seg at det er en dynamisk deling av båndbredden blant brukerne som tilhører den samme nettstasjonen.

Hvis for eksempel 20 brukere er tilkoblet nettet samtidig, deler de på den maksimale båndbredden på 3 Mbps. Overføringshastigheten som er tilgjengelig for deg vil til enhver tid avhenge av antall brukere fra ”din” nettstasjon som er koblet til nettverket og deres brukermønster (hvor mye båndbredde de benytter seg av i øyeblikket). Denne type båndbredde-deling er også vanlig med en rekke andre slags Internett-tilknytninger, som du kan lese mer om i vår artikkelserie Tema: Internett-teknologi.

Du vil i praksis oppleve en overføringshastighet på mellom 5000 Kbps og 1 Mbps med PLC, sier Hesleskaug til DinSide. Men han legger også til at det vil eksistere en prioriteringsording slik at ingen enkeltbruker kan oppta all båndbredden på én gang.

Viken Energinett har foreløpig ikke tatt stilling til om de vil innføre et ”tak” for maksimum båndbredde en enkelt bruker kan benytte seg av, i følge Hesleskaug. Enkelte andre tilbydere av populære bredbåndstjenester, som for eksempel Europe Online, har tidligere måttet se seg nødt til å sette denne typen grenser.

Hvis du ønsker å sette opp et lokalt nettverk (LAN) er det greit å vite at dette nettverket i utgangspunktet har samme båndbredde som til og fra det eksterne nettverket. Men det finnes også et potensiale for å øke overføringshastigheten i det lokale nettverket, siden dette opererer på en høyere frekvens enn nettverket gjør eksternt (15-28 MHz lokalt, i motsetning til 3-10 MHz eksternt).

Prosjekt til sommeren

Pilotprosjektet, hvor Viken Energinett skal teste PLC-teknologien, starter i juni og skal gå frem til oktober/november. Etter dette vil Viken Energinett, som eier strømnettet i Oslo, Asker og Bærum, vurdere prosjekterfaringene og ta stilling til om selskapet skal lansere PCL-tjenestene kommersielt i løpet av første kvartal 2001.

Viken Energinett vil selv plukke ut 20 av sine kunder til å være med på pilotprosjektet i sommer, så det er ikke mulig å melde seg frivillig til denne jobben. De utvalgte vi være blant Vikens kunder i Tonsen-området i Oslo, og vil representere forskjellige brukergrupper og forskjellige boligtyper.

Er ikke 20 brukere et noe lavt antall pilottestere, lurer vi.

- Utgangspunktet for pilotprosjektet er at vi vil teste PLC-kommunikasjon fra et teknisk perspektiv, og ikke for å demonstrere tjenesten, forteller Jasser og Hesleskaug til DinSide. De forklarer videre at selskapet ønsker å skaffe seg kompetanse samt forsikre seg om at Vikens nettverk er godt nok til å takle denne teknologien.

I tillegg kjøres det pilotprosjekter i flere andre land, så selskapet vil også kunne bruke andres testerfaringer til å danne seg et bilde av PLC-teknologien, forklarer Jasser.

En annen faktor er at utstyret Viken skal benytte i pilotprosjektet, som produseres av sveitsiske Ascom, foreløpig ikke er i volumproduksjon. Dette resulterer i en kombinasjon av høy pris og liten tilgjengelighet foreløpig, i følge Jasser.

Men Ascom-utstyret ventes i volumproduksjon i løpet av første halvår i 2001, sier Jasser til DinSide.

Jasser og Hesleskaug vil foreløpig ikke komme med noen antagelser om hvor prisnivået for PLC-tjenestene vil kunne ligge. Det ville vært for useriøst av oss å si noe om det nå, sier Jasser til DinSide. Prisen for tjenestene vil bli avgjort etter at pilotprosjektet er ferdig, hvis Viken Energinett bestemmer seg for å tilby tjenestene kommersielt.

Nå som samferdselsminister Terje Moe Gustavsen og en embedsmannsgruppe fra flere departementer nylig har uttalt seg om hvor viktig det er at alle får tilgang til bredbåndsnettet, kan kanskje strømnett-teknologien være en løsning det er verdt å se nærmere på? Vi følger i alle fall spent med på utviklingen videre.

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!