Bedre IP-telefoni med smart adapter?

IP-telefoni selger på pris - ikke på fremragende lyd. Men mange adaptere for IP-telefoni har smarte finesser innebygd for å gi bedre talekvalitet. Vi har testet Telenors løsning.

Den tekniske utviklingen går i mange retninger. Mange produkter blir stadig bedre, noen blir både bedre og billigere. Men det er også noen produkter som bare blir billigere, og folk er stort sett fornøyd med det.

IP-telefoni er et typisk eksempel.

Talekvalitet eller lydkvalitet generelt er bortimot et ikke-tema når det gjelder telefoni. Etter år med mobilbruk, hvor det ikke går en dag uten at man hører en eller annen form for forstyrrelser i en eller flere samtaler, så har vi vent oss til at telefoni ikke har god lydkvalitet.

Derfor er telefoni med god lydkvalitet ikke lenger noe salgsargument, det er vel omtrent bare Bang & Olufsen som trekker fram dette i forbindelse med sine apparater – i tillegg til designet selvfølgelig...

Med en ISDN-linje får man tildelt en fast 64 kbit kapasitet til en samtale, som gir svært kurant lyd når det kombineres med et godt apparat. Men svært mange foretrekker likevel billige trådløse telefoner også hjemme, med sitt repertoar av forstyrrelser og redusert lydkvalitet.

Men brukerne vil ha det billigere, og selv om IP-telefoni senker kvalitetsnivået enda noen hakk, strømmer kundene over til tilbyderne av de nye tjenestene.

Bedre IP-telefoni med smart adapter?


Oss selv inkludert, selv om vi både har et 15 år gammelt, men stadig glimrende apparat fra Bang & Olufsen og et utmerket TBK-apparat fra Elektrisk Bureau. Som hos så mange andre er det en rimelig trådløs telefon av middels kvalitet som brukes klart mest.

Vi kan leve med dette, men det er ikke tvil om at lydkvaliteten er klart dårligere enn med ISDN.

Kan IP-telefoni bli bedre?

Grunnen til at IP-telefoni har mer forstyrrelser enn ISDN eller analog linje, er at lydsignalene ikke lenger går kontinuerlig i kabelnettet. De deles opp i pakker med data, som all annen datatrafikk på Internett, og settes sammen i riktig rekkefølge etter hvert som de kommer fram.

Det er ingen mekanismer på nettet som garanterer at pakkene kommer fram med noen form for regelmessighet, derfor legges det inn en forsinkelse. Dette er en ”slakk” i systemet som skal fange opp og jevne ut forsinkelsene, men det virker bare et stykke på vei.

Som regel faller pakker stadig ut, fordi de ankommer for sent. Da må feilkorrigering til for å fylle ut de manglende dataene.

Hvor oppstår så disse forsinkelsene?

Bedre IP-telefoni med smart adapter?


De skjer i alle ledd i hele forbindelsen mellom de samtalende hvor pakker skal administreres, og det er ikke få slike ledd. Men her kan vi som brukere ikke gjøre noe, annet enn å velge en leverandør som har en infrastruktur og et prisnivå som vi er fornøyd med.

Hva med vår egen Internettbruk?

Er det noe man kan gjøre med sin egen installasjon og bruksmønster, som kan gjøre talekvaliteten bedre?

Flere tilbydere av IP-telefoni leverer et adapter som kan kobles på to forskjellige måter til eksisterende bredbåndsinstallasjon. Dette gjelder f.eks. TeleVoiP og Telenor.

Du har to alternativer:

Telefonadapteret kobles direkte til rutermodem og PCen(e) kobles til eget LAN-uttak på telefonadapteret.

Telefonadapteret kobles til en av portene på ruter eller svitsj.

Den første anbefales av leverandørene, siden telefonadapteret først legger beslag på en del av den totale båndbredden, og resten gis videre til PCen(e).

Dette gjelder vel og merke bare utgående trafikk fra deg, fra din PC og din IP-telefon. Rekkefølgen på datapakkene som kommer inn er jo allerede gitt – de serveres slik maskinparken på Internett og hos din bredbåndsleverandør finner for godt.

Nye bokser anskaffet

Vår ADSL-installasjon er av gammel dato, vi var blant de tidligste abonnementene. Derfor hadde vi ikke noe rutermodem, men bare et ADSL-modem. Etter denne har vi hatt en D-Link DI-624 som er koblet opp mot 4 PCer, to kablet og to trådløse.

Vi kunne derfor ikke koble IP-telefonadapteret rett i noe rutermodem, vi var nødt til å koble det etter ruteren.

Bedre IP-telefoni med smart adapter?


Når det skal snakkes i telefon samtidig som det skal spilles spill over nett og lastes opp og ned filer – da har ikke lydkvaliteten på telefonen vært noe å rope hurra for.

Vi testet en kraftigere og mer moderne ruter fra D-Link, men selv denne klarte ikke å prioritere trafikken slik at samtalen ble uforstyrret.

Vi gikk derfor til det skritt å kjøpe et nytt rutermodem hos Telenor, for å kunne koble IP-telefonadapteret rett på ruteren, og la PCene klare seg med resten av trafikken.

Samtidig koblet vi opp en liten Gigabit svitsj til å koble sammen de to kablete PCene pluss Synology NAS-boksen. På D-Link-ruteren deaktiverte vi DHCP-serveren slik at den nå bare er en svitsj og et trådløst aksesspunkt.

Fungerte dette i praksis?

Vi satte opp vår tortur-test, med telefonsamtale kombinert med CounterStrike og full opp og nedlasting av filer over VPN mot disker på lokalnettet på DinSide.

Tidligere har dette laget betydelige problemer for samtalekvaliteten, som til tider har vært latterlig dårlig. Hadde dette vært på 60-tallet hadde våre foreldre rasende kontaktet feilmeldingen på 015.

Med direkte kobling av telefonadapteret var forbindelsen på ingen måte uten forstyrrelser. Men avbruddene var kortere, slik at ikke hele stavelser falt ut, slik det var tidligere.

Filtrafikken ble heller ikke merkbart påvirket av telefonsamtalen, selv om den tilgjengelige båndbredden ble redusert.

De virtuelle voldshandlingene i CounterStrike kunne fremdeles foregå uten lagging og ubrukelig ping, selv om det ikke var noen mekanismer inne i bildet som tok spesielt vare på disse pakketypene.

Konklusjon

IP-telefon er fremdeles dårligere enn ISDN og analog linje med gode apparater.

Men med riktig kobling av IP-telefoniadapter med innebygd begrensning og prioritering av båndbredde, er det faktisk mulig å oppnå en liten, men hørbar gevinst.