Batterilevetiden til IIIc og IIIe

Et av problemene med fargeskjerm på en PDA, er at den lett kan kreve mye av batterienes kapasitet. Mange har satt et spørsmålstegn ved dette også angående Palm IIIc, men i følge andre er dette absolutt ikke noe problem i IIIc sitt tilfelle.

Nettstedet Red Mercury Lab har utført flere tester på Palm IIIc for å sjekke batterilevetiden ved effektiv bruk (de benyttet spillet Atom Smash). Med lysstyrken satt på svakeste (som likevel er brukbar lysstyrke i en rekke situasjoner) var batterilevetiden for IIIc på hele 16 timer (altså effektiv bruk, med fargeskjerm). Det vil si at batteriene vil vare i rundt én måned, hvis du bruker Palm IIIc i ca. en halv time hver dag.

Red Mercury testet også batteriene med lysstyrken på IIIc satt på middels og høy, og batterilevetiden var da på henholdsvis 8 timer og 15 minutter og 5 timer og 30 minutter. Til sammenligning er batterilevetiden på Palm V, med baklyset skrudd av, på 8 timer og 45 minutter, i følge Red Mercury.

I følge Morten Rønningen, som jobber med support for Palm hos Ide Data, vil batterilevetiden på IIIe være ca. den samme som de beste målingene for IIIc, altså rundt 30 dager hvis PDAen brukes i en halv time per dag. (Bl.a. trekker en monokrom-skjerm mindre strøm enn en aktiv fargeskjerm).

Batterilevetiden er også avhengig av hvilke programmer du benytter, samt andre funksjoner. For eksempel krever infrarød-funksjoner gjerne mye av batteriene, forteller Rønningen.

Som tidligere nevnt, har også innstillingen du velger for PDAens hvilemodus også en innvirkning på batterilevetiden.

Etter at batteriene på IIIc var ladet opp, var det tid for å installere og programvaren på PCen som gjør at oppdateringer i de forskjellige PDA-funksjonene kan oppdateres med PCen, og vise versa. Her kan du lese mer om programinstallasjonen og hvilke bruksmuligheter du har med Palm IIIc og IIIe.