Andre høyhastighetsnettverk

Bredbåndsfabrikken og andre aktører utvikler nettverk for bredbåndstilknytning til Internett. Her finner du artikler om aktører, tilbud og teknologier (som ikke ligger under de andre, spesifikke teknologi-kapitlene i vår oversikt).