Alle får gratis Internett-utstyr i Modalen

Innbyggerne i Modalen kommune i Hordaland får nå et spennende tilbud: Gratis Internett-tilknytning via TV-apparatet. Til høsten skal de også få gratis bredbåndsforbindelse.

I følge rådmann Hogne Haktorson går den unike Internett-satsingen i Modalen kommune, som har fått navnet [email protected], over to faser. Flere selskap er medspillere i prosjektet, og samtidig får de både profilert og prøvet ut sin egen teknologi i praksis.

I fase 1, som kommer i gang denne måneden, skal alle husstandene i kommunen få Internett-tilgang via TVen. Det er det norske selskapet PCTVnet og deres samarbeidspartnere som står bak opplegget, inklusive kostnadene.

- Det er PCTVnet og deres samarbeidspartnere som dekker gildet, uten kostnader for innbyggerne og kommunen, forteller rådmannen til DinSide.

Ved hjelp av PCTVnets HomePilot, en boks som settes oppå fjernsynsapparatet (eng. set top box), skal brukerne kunne knytte seg til Internett via telenettet og bruke TV-skjermen som monitor. Med i pakken følger også et trådløst tastatur.

Det er mulig å se på TV samtidig som Internett-tilknytningen er i bruk, og ruten som viser TV-bildet kan minskes eller økes etter behov.

Ved hjelp av dette oppsettet får kommunen også enkel, toveis kommunikasjon med alle innbyggerne. I tillegg gir HomePilot-systemet husstandene bl.a. avanserte muligheter for strømstyring samt videotelefoni.

Onsdag kveld er det et folkemøte i kommunen hvor det skal orienteres om prosjektet, og samarbeidspartnere og presse er også invitert. Utkjøringen av utstyret starter i neste uke.

Snart bredbånd

I fase 2 vil Internett-prosjektet videreutvikles til å omfatte bredbåndstilknytning for alle innbyggere og bedrifter i kommunen. Nera Telecommunications er sentrale i denne delen, med sin satellitt- og radiobaserte Internett-teknologi. (Her kan du lese mer om Internett-tilknytning via satellitt og radiobølger.

I følge Haktorson regner kommunen med å betale deler av bredbåndssatsingen selv, men det satses også på at kommunen vil motta bevilgninger fra Høykom, et program for tilskudd til høyhastighetskommunikasjon som administreres av Norges forskningsråd.

Tikoblingspunktene for bredbåndsforbindelsen skal være gratis for brukerne, forteller Haktorson til DinSide. Foreløpig vil ikke rådmannen røpe hvilke overføringshastigheter det er snakk om.

Mange interesserte

Vannkraft-kommunen Modalen, som ikke fikk veiforbindelse før rundt midten av 1970-tallet, er også en fremadstormende teknologi-kommune. I 1993 ga f.eks. Modalen egne PCer til alle skoleelevene, som første kommune i landet.

Nå er mange interesserte i utviklingen i Modalen. Ikke bare får utstyrsleverandørene prøvet ut produkter og tjenester i et samfunn hvor alle er knyttet til nettet, men Norsk Gallup skal også foreta markedsanalyser, Sparebanken Vest har vist sin interesse med prosjekter som nettbank, aksjehandel og elektronisk faktura. Det jobbes også med å få inn andre aktører rundt smartkortløsninger, smarthusfuksjoner m.m.

Kommunen selv har også spennende fremtidsplaner. I tillegg til å øke kunnskapsnivået i kommunen generelt, samt å tilrettelegge for toveis kommunikasjon mellom innbyggerne og kommunen sentralt, ser kommunen på mulighetene for fjernundervisning.

Det er spesielt muligheter for fjernundervisning i den videregående skole som er interessant:

- Dette er en utkantkommune hvor ingen elever som går på videregående skole bor i Modalen, forteller rådmann Haktorson til DinSide.

For deg som ikke er lokalkjent i Hordaland: Her ligger Modalen kommune
Vis mer