Adressebok

Hovedsiden på adresseeboken i Palm OS 3.1 og 3.5 åpner med en grei oversikt over navn og telefonnummer du har lagt inn. Hvis du ønsker å se all informasjon som er lagt inn for en enkelt person, trykker du lett på det aktuelle navnet med PDA-pennen.

Det er enkelt å legge inn eller redigere informasjonen du vil ha med for hver person, og du kan også legge til notater i et eget vedlegg. En praktisk funksjon, synes vi.

Et annet positivt element er måten du kan kategorisere hver person eller hvert ”visittkort”. For det første kan du legge inn informasjonen først, og så kan du velge kategori med en gang eller senere. I tillegg til de enkle kategorivalgene som allerede er programmert inn, kan du selv lage så mange nye kategorier du måtte ønske. Disse kan du selvfølgelig gi norske kategorinavn.

Du kan også velge om du vil se alle navn i hovedoversikten, eller om du kun vil se de som tilhører en spesiell kategori.

Til tross for et hovedsakelig positivt inntrykk, er det tre ting vi reagerer negativt på:

Antallet spesifiserte linjer for telefonnummere, epost-adresser osv. kunne vært større (og så heller blitt fjernet automatisk i visningen hvis de ikke ble tatt i bruk når en adresse legges inn eller redigeres).

Informasjonen lagres alfabetisk enten etter etternavn, etterfulgt av fornavn, eller etter selskap, etterfulgt av etternavn. For å lagre informasjonen med fornavnet først, må du f.eks. skrive inn fornavnet der programmet spør etter etternavn.

I tillegg blir hvert ”visittkort”, når du ønsker å se all informasjonen, temmelig langt – ofte så langt at ikke all informasjonen passer inn på ett skjermbilde, slik det gjør med andre operativsystem (for eksempel med Casio OS). Dette kommer hovedsakelig av stor skriftstørrelse i forhold til skjermstørrelsen, som dog gjør teksten meget lettlest. Mao. blir dette en smakssak.