Flest uønskede hendelser har med legemidler å gjøre. Foto: Colourbox
Flest uønskede hendelser har med legemidler å gjøre. Foto: ColourboxVis mer

Sykehustabber feies under teppet

Rapporterer ikke uønskede hendelser.

En ny rapport fra Helsetilsynet, viser at helsepersonell ofte ikke melder fra om uønskede hendelser.

Fra 2001 til 2007 ble det registrert 13.136 meldinger om uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten. En av ti meldinger gjaldt unaturlig dødsfall, halvparten gjaldt meldinger som kunne ha ført til betydelig personskade og en tredel gjaldt betydelig personskade, ifølge Helsetilsynet.

Ble avvist på sykehuset og døde

Helsepersonell har meldeplikt om uønskede heldelser, når det blir gitt helsehjelp og det oppstår situasjoner som har ført til, eller som kunne ha ført til betydelig skade på pasienten, ifølge Dagsavisen.

Det er store forskjeller i meldefrekvenden mellom de forskjellige helseforetakene. Helse Sør-Øst RHF har den høyeste meldefrekvensen, mens Helse Vest RHF har den laveste. Sykehuset Østfold HF, Sykehuset Asker og Bærum HF, og Blefjell sykehus HF er de tre helseinstitusjonene med de høyeste meldefrekvensene.

Slik velger du riktig sykehus

Funnene tyder på at institusjonene oppfyller denne meldeplikten i ulik grad, ifølge Helsetilsynet.

- Det er ikke nødvendigvis de helseinstitusjonene som melder flest uønskede hendelser, hvor det faktisk skjer flest hendelser. Mange meldinger kan være et uttrykk for en god meldekultur og et kvalitetsarbeid som fungerer, sier direktør Lars E. Hanssen i Statens helsetilsyn.

Livsfarlig feilkommunikasjon