Håndvask med sprit kan redusere sykdomstilfellene blant barnehagebarn med tolv prosent.  Foto: colourbox.com
Håndvask med sprit kan redusere sykdomstilfellene blant barnehagebarn med tolv prosent. Foto: colourbox.comVis mer

Sprit bra for barnehagebarn

Mindre syke enn andre barn.

Det er en svensk studie som viser at barn som vasker hendene med sprit ikke er like ofte syke som andre barn. Det melder svenske Aftonbladet.

At barn i førskolealder er oftere syke enn andre barn er gammelt nytt. Smittefrekvensen er høy i barnehagene, og ikke sjelden smittes også barnas foreldre, slektninger og venner av bassilene barna tar med seg hjem.

Les også: - Håndvask redder liv

En studie som omfattet 1.431 barn fordelt på 29 barnehager i Sverige viser imidlertid at det er mulig å forebygge smitte. Halvparten av barna som deltok i studien brukte en desinfiserende gele inneholdende 70 prosent etanol i forbindelse med håndvasken.

Resultatet viste at sykdomstilfellene blant disse barna gikk ned med tolv prosent, sammenlignet med den andre gruppen. Dette til tross for at samtlige barn ifølge førskolelærerne hadde lært seg gode rutiner med varmt vann og såpe ved håndvasken.

- Sprit er langt mer effektivt mot bakterier og dessuten mer skånsomt for hendene, sier professor Otto Cars ved Samverkan mot antibiotikaresistens (Strama) til avsien.

Les også: 10 råd for god håndhygiene

Han har medvirket i studien, som ble utført i samarbeid med Smittskyddsinstitutet og Smittskyddsenheten i Örebro län.

Forskerne bak studien konkluderer med at en nedgang i sykefraværet på tolv prosent blant barnehagebarn ville spart samfunnet for 200 millioner kroner årlig, som følge av foreldres fravær for sykt barn.