Seks av sju berusede overskjenkes

Rapport: Mange utesteder i Bergen og Trondheim gir blaffen i skjenkereglene og serverer alkohol til fulle folk

Rapporten fra Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus) viser at seks av sju svært berusede personer får servert alkohol, stikk i strid med alkoholloven.

Mens den såkalte overskjenkingen har økt fra 63 til 84 prosent i Bergen fra 2003 til 2006, har overskjenkingen i Trondheim steget fra 74 til 82 prosent i samme periode.

– At bare 16 prosent i Bergen nektes alkohol når de er svært beruset, er dramatisk, sier Sirus-forsker Bergljot Baklien til Aftenposten. Sirus mener funnene også er representative for skjenkepraksisen i Oslo.

Kritisk til undersøkelse
NHO Reiseliv som representerer restaurant- og utelivsbransjen, er imidlertid svært kritisk til metodene som er brukt. Innleide skuespillere har spilt beruset for å teste om fulle gjester fortsatt får servering.

– Det eneste denne studien beviser er jo at noen skuespillere som prøver å spille beruset, får kjøpt alkohol. Loven er jo ikke brutt i denne studien, ettersom disse provokatørene faktisk ikke har vært påvirket. Det er useriøst å si noe så bastant om overskjenking generelt basert på disse tallene, sier Hilde Charlotte Solheim i NHO Reiseliv til avisen.

Hun understreker at NHO vil fortsette og styrke samarbeidet med politiet og kommunene når det gjelder skjenkekontroll.

(©NTB)