Iransk ungdom sliter psykisk

Ungdom fra Vietman og Iran sliter mer psykisk enn andre ungdom med innvandrerbakgrunn, ifølge en ny rapport.

 Foto: Foto: Colorubox.com
Foto: Foto: Colorubox.com Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Funnene kommer fram i rapporten "[ respek't ] Barn i Norge 07" som er utgitt av den frivillige organisasjonen Voksne for barn i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse. Organisasjonen jobber for barn og unges psykiske helse.

- Det er ikke mer psykiske plager blant ungdom med innvandrerbakgrunn enn blant etnisk norsk ungdom. Enkelte grupper er likevel mer sårbare, sier forsker Brit Oppedal ved Folkehelseinstituttet på instituttets nettsider.

Oppedal har bidratt med et kapittel i rapporten der hun diskuterer ulike faktorer som påvirker den psykiske helsa blant ungdom med innvandrerbakgrunn.

Les også: Oslofolk har det godt:

Forskjell blant etniske grupper
Selv om man generelt ikke har funnet høyere forekomst av psykiske plager blant ungdom med innvandrerbakgrunn, er det store forskjeller blant de ulike etniske gruppene.

- Forskjellene følger ikke alltid de skillelinjene vi skulle forvente. For eksempel er det store forskjeller i psykiske problemer mellom ungdommer fra ulike land herjet av indre uro og krig, som for eksempel Vietnam og Somalia, sier Oppedal.

Ungdom fra Vietnam rapporterer betydelig mer psykiske plager enn ungdom fra Somalia, Tyrkia og Marokko, ifølge forskeren.

En ny behandling av angstlidelser hos barn testes nå i Norge. Les mer her:

Forholdene i mottakerland
Forholdene i mottakerlandene kan også ha betydning for den psykiske helsa. Blant annet har ungdommer med tyrkisk og vietnamesisk bakgrunn i Norge rapportert mer psykiske plager enn sine etniske jevnaldringer i Finland, Frankrike og Sverige.

- Skoleproblemer synes å være den viktigste risikofaktoren for psykiske plager blant både etnisk norske og innvandrerungdom, sier Oppedal.

Hvordan ungdommene greier å ta vare på egen kultur i møte med kulturen i vertslandet har også betydning for deres psykiske helse, ifølge forskeren.

Generelt har mellom 10 og 20 prosent av alle barn og unge i Norge en eller annen psykisk plage, mens fem-åtte prosent har en psykisk lidelse.


Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!